VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu 11/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Người ký
Trích yếu Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hà Nội
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120190116133734_NQ_11_2018.pdf