VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu 08/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày có hiệu lực 05/12/2018
Người ký
Trích yếu Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố tại các nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hà Nội
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120190116133431_NQ_08_2018.pdf