VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
11/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/05/2018 Nguyễn Đức Chung
10/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội 07/05/2018 Nguyễn Đức Chung
09/2018/QĐ-UBND Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. 03/05/2018 Nguyễn Đức Chung
08/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. 24/04/2018 Nguyễn Đức Chung
07/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội 13/03/2018 Nguyễn Đức Chung
06/2018/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội. 21/02/2018 Nguyễn Đức Chung
05/2018/QĐ-UBND Về việc Điều chỉnh phụ lục tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. 08/02/2018 Nguyễn Đức Chung
04/2018/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao). 23/01/2018 NGUYỄN ĐỨC CHUNG
02/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội. 16/01/2018 NGUYỄN ĐỨC CHUNG
01/2018/QĐ-UBND Về việc phân cấp tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá bán sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội 02/01/2018 Nguyễn Doãn Toản
44/2017/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội 15/12/2017 Nguyễn Đức Chung
35/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 09/10/2017 Trương Quang Nghĩa
20/2017/QĐ-UBND Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. 10/06/2017 NGUYỄN ĐỨC CHUNG
19/2017/QĐ-UBND Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. 10/06/2017 NGUYỄN DOÃN TOẢN
18/2017/QĐ-UBND Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. 10/06/2017 NGUYỄN ĐỨC CHUNG