Tin tức nổi bật

Tăng cường quản lý, kiểm soát, sử dụng hiệu quả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Hoài Đức
Ngày đăng 06/06/2023 | 16:00  | View count: 110

Theo đánh giá, chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện những tháng đầu năm 2023 có xu hướng tăng cao. Trong 4 tháng đầu năm, có 61.246 lượt KCB BHYT (bằng 113% % so với cùng kỳ năm 2022), chi phí KCB BHYT 23.273 triệu đồng (bằng 140 % so với cùng kỳ năm 2022). Để thực hiện tốt chính sách BHYT đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT, đồng thời quản lý, kiểm soát và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan; các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp Phòng Y tế huyện và các cơ quan thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện, tổ chức thực hiện khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy trình; nâng cao chất lượng công tác giám định, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí không đúng quy định, các chi phí lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT. Thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám chữa bệnh theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

UBND huyện cũng yêu cầu BHXH huyện phải phối hợp với các cơ sở KCB BHYT thực hiện nghiêm Quy trình giám định BHYT mới; nâng cao chất lượng công tác giám định, kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí không đúng quy định, những chi phí lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh có chi phí gia tăng bất thường;... Tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp từng nhóm đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao; nâng cao vai trò giám sát chi phí khám chữa bệnh BHYT của người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện báo cáo tình hình chi phí KCB BHYT hàng quý, năm với UBND huyện theo quy định.

Giao Phòng Y tế tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; trích chuyển dữ liệu điện tử chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 18/12/2017 của Bộ Y tế Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, UBND huyện đềnghị phòng Tài chính- Kế hoạch thực hiện chuyển đầy đủ, kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

Đối với các cơ sở KCB BHYT, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về  việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT và công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB BHYT. Thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị, không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng; bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người bệnh BHYT theo quy định. Ngoài ra, cần xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT; chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật trong KCB (phẫu thuật, thủ thuật xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh...) chỉ định vào viện điều trị nội trú đúng tình trạng bệnh của người bệnh; tránh tình trạng chỉ định điều trị nội trú, kê đơn thuốc quá mức cần thiết; ghi tên dịch vụ kỹ thuật, tên chẩn đoán không đúng với tình trạng bệnh nhằm thanh toán với giá dịch vụ cao hơn. Công tác lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, cấp thuốc BHYT thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lập hồ sơ bệnh án khống, kê đơn khống, cấp thuốc không đầy đủ cho người bệnh để chiếm dụng thuốc, tiền của quỹ BHYT. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện; tăng cường hoạt động của dược lâm sàng, kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định dịch vụ kỹ thuật và tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh. Tăng cường ứng dụng CNTT, cải cách TTHC, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 và của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam về triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp trong KCB BHYT. Đặc biệt, các cơ sở KCB BHYT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của chứng từ và dữ liệu chi phí KCB BHYT đề nghị cơ quan BHXH thanh toán. Người đứng đầu cơ sở KCB chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị, lĩnh vực công tác được giao quản lý, phụ trách./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh