Tin tức nổi bật

Tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Minh Khai đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023
Ngày đăng 27/03/2023 | 12:00  | View count: 101

Sáng 27/3, đồng chí Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị làm việc với xã Minh Khai về tiến độ, kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo một số phòng, ban huyện.

Xã Minh Khai được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Trong năm 2023, xã tiếp tục được giao hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu này, xã cần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; hoàn thành 02 tiêu chí bắt buộc về thu nhập và mô hình nông thôn thông minh. Đối với các tiêu chí tự chọn gồm lĩnh vực: an ninh trật tự; môi trường; sản xuất; y tế; văn hoá; giáo dục và đào tạo; du lịch; chuyển đổi số, xã lựa chọn lĩnh vực lợi thế, có thể hoàn thành làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ, xã Minh Khai đã bám sát bộ Tiêu chí quy định tại Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội. Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình, thành lập Ban chỉ đạo để triển khai, đôn đốc quán triệt các nội dung, tiêu chí về đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với tiêu chí xã thành phường. UBND xã tập trung rà soát, đánh giá kết quả, đề xuất đầu tư nâng cấp các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt nhằm đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, thường xuyên giao ban công tác chỉ đạo, kiểm tiến độ. Cùng với đó, UB MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần đạt được một số kết quả nhất định trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đ/c Đỗ Xuân Đáng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Kết quả cụ thể, về tiêu chí thu nhập, xã phấn đấu đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm (cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Minh Khai đạt 69,5 triệu đồng/người/năm). Về mô hình nông thôn thông minh, đến nay đã có 7/7 thôn trên địa bàn xã có Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ; có trang bị Trạm phát Wifi kết nối Internet để khách đến truy cập, khai thác thông tin trên mạng; các thôn đều đã xây dựng trang zalo chính quyền điện tử nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện phát biểu tại hội nghị

Đối với tiêu chí tự chọn, xã tiến hành rà soát kết quả cụ thể đối với từng tiêu chí, dựa trên thế mạnh của địa phương để triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, chú trọng tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình hạ tầng và khởi công các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đáp ứng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Đ/c Nguyễn Hiền Đông – HUV, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ các tiêu chí còn vướng mắc, tiến độ thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu; tình hình phân bổ và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, xã Minh Khai kiến nghị huyện sớm thực hiện 10 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhất là dự án nhà văn hóa trung tâm kết hợp vườn hoa cây xanh công cộng, dự án trung tâm thể thao xã, dự án trạm trung chuyển chất thải rắn để hoàn trả tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đề nghị cung cấp nước sạch cho người dân vùng bãi; hỗ trợ giải quyết vướng mắc liên quan đến xây dựng thương hiệu làng nghề; phê duyệt bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa;...

Đ/c Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo

Qua rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 của xã Minh Khai, đồng chí Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá tiến độ tổ chức thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, còn rất nhiều nội dung công việc phải hoàn thành, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Nhất là khẩn trương rà soát lại kết quả thực hiện 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, rà soát, chỉ rõ các nhiệm vụ, có kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng nhóm chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện tích cực hỗ trợ, tiếp tục tham mưu, bố trí nguồn lực đầu tư để đảm bảo xã Minh Khai hoàn thành các tiêu chí, về đích nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh