Tin mới cập nhật

Huyện uỷ Hoài Đức dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 10/05/2024 | 02:00  | View count: 57

Sáng 10/5, Huyện uỷ Hoài Đức tham dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 -NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Trần Văn Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UV BTV Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện và Bí thư Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện uỷ. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Hoài Đức

Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị gồm 4 nội dung chính. Trong đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Đến năm 2030, phấn đấu phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt;… Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển -  Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung chủ yếu Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

Để đạt được mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện như: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; Phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Đại biểu dự tại điểm cầu Huyện uỷ Hoài Đức

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình hành động của Chính phủ và Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh