Tin mới cập nhật

Thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 14/09/2023 | 12:00  | View count: 68

Sáng 14/9, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố Hà Nội do đồng chí Mai Xuân Trường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Hoài Đức năm 2023. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ cải cách hành chính huyện; đồng chí Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện.

Nội dung kiểm tra liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đoàn kiểm tra tại Bộ phận một cửa UBND huyện

Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, có đổi mới, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra; nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, Chương trình 07 của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Hoài Đức đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết về CCHC huyện giai đoạn 2020-2025; cùng với đó xây dựng Đề án đẩy mạnh CCHC huyện đến năm 2025 để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Ngoài ra, HĐND huyện ban hành Nghị quyết và tổ chức 06 cuộc giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 tại các xã, thị trấn; tổ chức giám sát UBND huyện và các phòng, ban huyện trong tháng 9/2023. Trong từng năm, bám sát chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND huyện xây dựng và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác CCHC đảm bảo đúng quy định. Trong đó, năm 2023, UBND huyện ban hành 19 Kế hoạch, 10 văn bản, 04 Quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Các nội dung về công tác CCHC tiếp tục được triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với xu thế tiếp cận thông tin của cán bộ và Nhân dân. Công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát được duy trì, thực hiện nghiêm. Đoàn kiểm tra công vụ của huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất 07 đơn vị; kiểm tra có báo trước 03 đơn vị; kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại 20/20 xã, thị trấn; kiểm tra thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử tại 04 xã về công tác CCHC.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính

Trong giai đoạn 2021-2022, UBND huyện cũng đã triển khai cuộc thi tìm kiếm sáng kiến về CCHC. Kết quả, có 12 sáng kiến đạt giải. Hiện, UBND huyện đang triển khai áp dụng một số mô hình, sáng kiến có tính ứng dụng cao, được người dân, doanh nghiệp đến giao dịch ghi nhận, đánh giá sự hài lòng như: mô hình “Ngày thứ 6 xanh”; sáng kiến đánh giá giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên ứng dụng Google Form; sáng kiến hướng dẫn thủ tục hành chính trên ứng dụng Zalo; sáng kiến thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả hết thời gian sử dụng một số Giấy chứng nhận, Giấy phép đã được cấp.

Cùng với đó, từ huyện đến các xã, thị trấn cũng đặc biệt quan tâm đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại theo chỉ đạo của Thành phố thông qua việc thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu theo quy chuẩn tại Bộ phận một cửa. Công tác rà soát và niêm yết công khai TTHC đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng thẩm quyền. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, nề nếp; Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn thường xuyên được kiện toàn, ưu tiên bố trí đầy đủ về cơ sở vật chất; cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC đều có trình độ chuyên môn, tác phong, ý thức làm việc tốt, thường xuyên được tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ , kỹ năng làm việc, văn hóa ứng xử, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ. Tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn và nhất là trước hạn tăng cao so với trước đây mặc dù khối lượng hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện những năm gần đây tăng nhanh do nhu cầu của Nhân dân và do tăng dân số cơ học, đồng thời phải thực hiện các TTHC do Thành phố ủy quyền phân cấp giao cho huyện, xã, thị trấn. Từ đầu năm 2023 đến nay, tại Bộ phận một cửa UBND huyện tiếp nhận và giải quyết 3.899 hồ sơ, bao gồm 3.887 hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn; 12 hồ sơ quá hạn. 100% Bộ phận một của trên địa bàn huyện đồng bộ áp dụng hình thức thanh toán tiền phí, lệ phí không dùng tiền mặt đã tạo điều kiện cho Nhân dân trong giao dịch hành chính. Đáng ghi nhận, tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ BCCI cao, với 2.900 hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND huyện và 225 hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND xã, thị trấn. Tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cao, đạt gần 99%. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được triển khai quyết liệt, theo chỉ đạo, đạt 88,29%.

Đặc biệt, huyện ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, áp dụng chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng một cách hiệu quả và nhanh chóng, tiết giảm giấy tờ. 100% văn bản đến, văn bản đi được cập nhật, quản lý và xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; hệ thống họp trực tuyến phát huy hiệu quả với số lượng các cuộc họp trực tuyến, nhất là các cuộc họp có nhiều thành phần ngày càng tăng.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Công tác cải cách tài chính công đã đạt được những chuyển biến tích cực, dần nâng tỷ lệ tự chủ chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; các đơn vị đã tiết kiệm kinh phí để chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC, người lao động. Chỉ số CCHC của huyện năm sau cao hơn năm trước: năm 2021 đạt 89,81% tăng 5 bậc so với năm 2020; năm 2022 đạt 92.54% xếp thứ 20/30 quận, huyện. Điểm thẩm định và điểm điều tra xã hội học đều tăng so với năm 2021, qua đó thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác CCHC của huyện, được Thành phố, người dân và doanh nghiệp ghi nhận.

Cũng tại buổi làm việc, thành viên đoàn đã báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được cũng như đưa ra một số kiến nghị về các nội dung như: cải cách tài chính công, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; thực hiện cơ chế tự chủ; ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin; tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa; công tác kiểm tra, tuyên truyền về thực hiện CCHC; công tác phân cấp, ủy quyền; công tác luân chuyển cán bộ; tỷ lệ nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử;…

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trao đổi với Đoàn kiểm tra Thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, đồng thời có thông tin làm rõ thêm một số nội dung mà Đoàn kiểm tra quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, lãnh đạo huyện luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao công tác CCHC, xác định làm tốt công tác này cũng là thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2023, UBND huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao các chỉ số CCHC của huyện; định kỳ, thường xuyên giao ban, chỉ đạo rà soát, khắc phục những hạn chế để đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, kịp thời, phấn đấu công tác CCHC của huyện ngày càng tốt hơn.

Đ/c Mai Xuân Trường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Xuân Trường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao huyện Hoài Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác CCHC; ban hành các văn bản nhằm nâng cao chỉ số CCHC cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này. Đặc biệt, huyện triển khai công tác thông tin tuyên truyền một cách bài bản, đồng bộ, bằng nhiều hình thức, có sáng tạo, đạt hiệu quả cao; tăng cường hoạt động theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát; chủ động triển khai các giải pháp thiết thực nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ BCCI; khắc phục tỷ lệ giải quyết TTHC chậm, muộn, qua đó góp phần cải thiện chỉ số CCHC trên địa bàn qua từng năm (năm 2022 tăng 2,75% so với năm 2021).

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng lưu ý, huyện cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân; không ngừng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023, phát huy kết quả đạt được đồng thời triển khai khắc phục quyết liệt các hạn chế, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh