Tin mới cập nhật

Song Phương, Tiền Yên: đông đảo nhân dân tham dự đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 15/03/2023 | 14:30  | View count: 55

Chiều 13/3, UBND xã Song Phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể xã và hơn 100 đại biểu đại diện cho nhân dân các thôn trong xã.

Đồng chí Lê Mạnh Hà-Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hà-Phó Chủ tịch UBND xã nêu rõ: việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, góp phần hoàn thiện dự án Luật bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm 16 Chương, 236 Điều tập trung vào 11 nhóm vấn đề gồm: quyền và trách nhiệm của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quyền của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, điều tiết quan hệ giữa Nhà nước-thị trường-xã hội; phát triển quỹ đất, thị trường quyền sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm nghiệp; quản lý, sử dụng đất đa mục đích; chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. 

Đông đảo nhân dân xã Song Phương tham dự đóng góp ý kiện vào Dụ thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các đại biểu của xã Song Phương dự hội nghị đã đóng góp ý kiến liên quan tập trung đến các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Ông Nguyễn Văn Hải-Chủ tịch UB MTTQ xã đóng góp ý kiến tại hội nghị

Cụ thể: đóng góp về nội dung Nhà nước thu hồi đất, trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quy định tại Chương VI, Chương VII và Điều 78, ông Nguyễn Văn Hải-Chủ tịch UB MTTQ xã kiến nghị bổ sung quy định đối với trường hợp thu hồi đất xây dựng hạ tầng cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung người lao động; cần thể hiện rõ điều kiện bao gồm xây dựng cả vật chất và tinh thần, không chỉ có quy định xây nhà vì hiện nay đời sống tinh thần của người lao động ở các khu vực nói trên hầu hết đang rất hạn chế. Đề nghị các nhà làm luật cần cân nhắc bổ sung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) một số trường hợp được Nhà nước thu hồi đất đã được quy định tại Luật Đất đai 2013 gồm các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia. Đề xuất bổ sung một quy định tại Điều 78 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về việc một dự án được nêu tên tại khoản 2 và 3 của Điều 78 cần đáp ứng tiêu chí có ít nhất 70-80% diện tích sử dụng đất của dự án hoặc ít nhất 70-80% các công trình của dự án theo đúng loại hình dự án được nêu tên thì sẽ được áp dụng Nhà nước thu hồi đất.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Công chức Tư pháp hộ tịch xã đóng góp ý kiến tại hội nghị

Về đảm bảo quyền lợi của người dân khi Nhà nước thu hồi đất, bà Nguyễn Thị Tuyết  - công chức Tư pháp hộ tịch UBND xã cho rằng: việc quy định việc lấy ý kiến cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là khá chung chung không thấy rõ được yếu tố “Nhân dân”, cần đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm để lấy ý kiến khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do đó, cụm từ “cộng đồng, cá nhân khác có liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” nêu trong điểm a khoản 1, điểm a khoản 2,  điểm a khoản 3 Điều 68 dự thảo Luật cần thay thành “nhân dân vùng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” để đảm bảo việc lấy ý kiến người dân tại các vùng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cần quy định rõ cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là cơ quan nào, cơ quan này phải đảm bảo có đủ chức năng, chuyên môn để đảm bảo việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng luật, khách quan, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cần làm rõ xác định giá đất theo giá thị trường như thế nào để đảm bảo lợi ích của người dân khi có đất bị thu hồi.

Đại diện nhân dân đóng góp ý kiến

Về thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đại biểu nhân dân xã Song Phương đề nghị nên giao thẩm quyền cho UBND cấp xã (vì mỗi xã có một địa giới hành chính đã xác định, cấp cơ sở là cấp gần dân, hiểu rõ về quá trình sử dụng đất), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, tiết kiệm được thời gian chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu dự hội nghị cũng đã phân tích kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến trong việc sửa câu từ sử dụng tại một số Điều của Dự thảo Luật, đề nghị xem xét, điều chỉnh một số nội dung cho sát với thực tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân, tổ chức, cá nhân.

***xã Tiền Yên: Sáng 15/3, Uỷ ban MTTQ xã Tiền Yên tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng đại diện nhân dân trong xã.

Lãnh đạo UBND xã thông qua một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã thông qua một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó tập trung về 9 nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và về hộ gia đình sử dụng đất.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luất Đất đai (sửa đổi), các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai, đồng thời tham gia ý kiến về các vấn đề như: quyền sở hữu đất đai; áp dụng bảng giá đất, quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, hỗ trợ và tái định cư... 

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên các cấp để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai./.

Thanh Thạo- Cao Tùng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh