Đăng Ký | Đăng Nhập

HUYỆN HOÀI ĐỨC

DANH BẠ CÁC CƠ QUAN

ẢNH HOẠT ĐỘNG

An ninh - Quốc phòng

Đảng bộ xã An Khánh tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết trung ương 7- Khóa XI của Đảng

13/08/2013 7:52:05 SA
Tin vắn

Ngày 09/8/2013 Đảng bộ xã An Khánh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa XI của Đảng. Đồng chí Đỗ Khắc Dần- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp quán triệt tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/HU ngày 24/6/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ngày 09/8/2013 Đảng bộ xã An Khánh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW7 Khóa XI của Đảng. Đồng chí Đỗ Khắc Dần- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp quán triệt tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Việc tổ chức học tập Nghị quyết đã giúp cấp ủy và từng cán bộ đảng viên trong Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 7- khóa XI của Đảng về: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Từ đó vận dụng thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Huyện.

Đỗ Khắc Dần

Quay lại | Lên đầu trang
Trang chủ | QLVB & Điều Hành | KSTTHC | TRA CỨU TTHC | Đường dây nóng
Cổng giao tiếp điện tử huyện Hoài Đức TP Hà Nội
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoài Đức
Điện thoại: 0433 861 210. ; Email: @hoaiduc.hanoi.gov.vn