Đăng Ký | Đăng Nhập

HUYỆN HOÀI ĐỨC

DANH BẠ CÁC CƠ QUAN

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ xã Vân Canh học tập chuyên đề năm 2014

09/03/2014 10:43:45 CH
Chính Trị

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/HU ngày 24/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức, Đảng bộ xã Vân Canh tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" cho toàn thể đảng viên, cán bộ Ban chấp hành, chi hội trưởng, bí thư chi đoàn các đoàn thể trong Đảng bộ. Đồng chí Đỗ Khắc Dần- Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

Việc học tập chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và chủ đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Thông qua các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm cần liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Khắc Dần- Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy truyền đạt chuyên đề

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 02/01/2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014". Các chi bộ trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo, xác định nội dung trong từng tháng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, mỗi quý tổ chức sinh hoạt một kỳ theo nội dung chuyên đề, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2014./.

Đỗ Khắc Dần

Quay lại | Lên đầu trang
Trang chủ | QLVB & Điều Hành | KSTTHC | TRA CỨU TTHC | Đường dây nóng
Cổng giao tiếp điện tử huyện Hoài Đức TP Hà Nội
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoài Đức
Điện thoại: 0433 861 210. ; Email: @hoaiduc.hanoi.gov.vn