Đăng Ký | Đăng Nhập

HUYỆN HOÀI ĐỨC

DANH BẠ CÁC CƠ QUAN

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện văn bản số 6317/UBND-KSTT ngày 01/08/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, UBND huyện đã ban hành quyết định số 1429/2011/QĐ-UBND ngày 12/08/2011 quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND & UBND huyện Hoài Đức làm đầu mối kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai số điện thoại và địa chỉ email liên hệ của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của cấp huyện của Văn phòng HĐND & UBND huyện như sau:

Người tiếp nhận:

1. Đ/c Phạm Hùng Sơn – Phó Chánh Văn phòng

2. Đ/c Phạm Thị Nhung – Chuyên viên Văn phòng

- Điện thoại: 0433.862847

- Email: tiepnhanykien_hoaiduc@hanoi.gov.vn

Đề nghị các cá nhân, tổ chức khi có phản ánh thì trực tiếp liên hệ với bộ phận trên để được giải đáp.

 Chú ý: Khi liên hệ:

 - Đối với tổ chức: Nêu rõ tên đơn vị, người liên hệ, địa chỉ, số điện thoại hoặc email liên hệ.

- Đối với cá nhân: Nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc email liên hệ.

Trang chủ | QLVB & Điều Hành | KSTTHC | TRA CỨU TTHC | Đường dây nóng
Cổng giao tiếp điện tử huyện Hoài Đức TP Hà Nội
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Hoài Đức
Điện thoại: 0433 861 210. ; Email: @hoaiduc.hanoi.gov.vn