Quy hoạch - đô thị

HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU MẢ TRÂU, THÔN ĐỒNG NHÂN, XÃ ĐÔNG LA, HUYỆN HOÀI ĐỨC
Ngày đăng 12/10/2023 | 15:36  | View count: 343

UBND huyện đăng tải Hồ sơ mời tham giá đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 88 thửa đất khu Mả Trâu, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức để các tổ chức tham gia đấu giá biết và thực hiện. Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết: HỒ SƠ MỜI ĐG ĐẤT

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh