Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2023
Ngày đăng 04/09/2023 | 14:46  | View count: 107

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 08 năm 2023 để các cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 314/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Lê Văn Vượng, bà Nguyễn Thị Nhuận(Xem tại đây)

2. Giấy phép số 315/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trương Đình Quý(Xem tại đây)

3. Giấy phép số 316/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Tạ Quang Hùng(Xem tại đây)

4. Giấy phép số 317/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Chí Hạnh(Xem tại đây)

5. Giấy phép số 318/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trần Quốc Huy và bà Nguyễn Thị Khuyên(Xem tại đây)

6. Giấy phép số 319/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Thế Sáng(Xem tại đây)

7. Giấy phép số 320/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Phan Thiện(Xem tại đây)

8. Giấy phép số 321/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Đỗ Văn Dũng(Xem tại đây)

9. Giấy phép số 322/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Quang Nam(Xem tại đây)

10. Giấy phép số 323/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho công ty CP Nước sạch Tây Hà Nội(Xem tại đây)

11. Giấy phép số 324/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Hà Văn Tráng, bà Nguyễn Thị Thu Hằng(Xem tại đây)

12. Giấy phép số 325/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Quỳnh, bà Lê Thị Duyên(Xem tại đây)

13. Giấy phép số 327/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Phí Thị Thịnh(Xem tại đây)

14. Giấy phép số 328/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Âu Thị Bích Hường(Xem tại đây)

15. Giấy phép số 329/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Đỗ Văn Phi và bà Trần Thị Thu(Xem tại đây)

16. Giấy phép số 330/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Âu Thị Bích Hường(Xem tại đây)

17.Giấy phép số 333/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trịnh Đình Tùng và bà Phan Thị Tiến(Xem tại đây)

18. Giấy phép số 334/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Đức Sang(Xem tại đây)

19. Giấy phép số 335/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Đức Sáng và bà Cao Thị Thông(Xem tại đây)

20. Giấy phép số 336/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ bà Thân Thị Bình(Xem tại đây)

21. Giấy phép số 337/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Văn Thức và bà Trần Thị Vân(Xem tại đây)

22. Giấy phép số 338/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Văn Huệ(Xem tại đây)

23. Giấy phép số 339/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ bà Ngô Thị Nhung và ông Nguyễn Viết Tứ(Xem tại đây)

24. Giấy phép số 340/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Đình Chung(Xem tại đây)

25. Giấy phép số 341/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Tiến Cường(Xem tại đây)

26. Giấy phép số 344/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Quang Nam và ông Trịnh Văn Triệu(Xem tại đây)

27. Giấy phép số 345/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trịnh Văn Tuấn và bà Đỗ Hồng Thúy(Xem tại đây)

28. Giấy phép số 346/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Đỗ Thị Khánh Hiền và bà Nguyễn Thị Quỳnh(Xem tại đây)

29. Giấy phép số 347/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Phạm Tiến Huy(Xem tại đây)

30. Giấy phép số 349/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Văn Cầu(Xem tại đây)

31. Giấy phép số 350/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Đăng Quang(Xem tại đây)

32. Giấy phép số 351/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ bà Nguyễn Thị Liên(Xem tại đây)

33.Giấy phép số 352/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Văn Mậu(Xem tại đây)

34. Giấy phép số 353/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Trần Văn Tụ và bà Nguyễn Thị Hà(Xem tại đây)

35. Giấy phép số 354/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Lê Đình Hùng(Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh