Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức
Ngày đăng 14/02/2023 | 19:49  | View count: 569

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức.

Ngày 14/02/2023, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 562/TB-UBND về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức . Theo đó, Hồ sơ công bố công khai bao gồm:

1. Quyết định 607/QĐ-UBND (Xem chi tiết Quyết định)

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp (Xem tại đây)

3. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức (Xem chi tiết)

UBND huyện trân trọng công bố, thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh