Kinh tế - chính trị

Hoài Đức sơ kết, tổng kết thực hiện một số văn bản của Đảng về công tác Phụ nữ, MTTQ-các đoàn thể và công tác Dân vận
Ngày đăng 31/08/2023 | 11:30  | View count: 58

Sáng 31/8, Huyện ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 55-KL/TW, ngày 08/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI); sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII); tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ​của Bộ Chính trị (khóa XI); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/01/2019 của Ban Bí thư (khóa XII).

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phùng Văn Dũng-Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Trúc Anh-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Thường trực UB MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Kế hoạch 135-KH/HU của Huyện ủy Hoài Đức

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai Kế hoạch 135-KH/HU của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện Hoài Đức”, trong đó yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện cần có Kế hoạch thực hiện cụ thể và tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể đảng viên, khai thác và sử dụng tối đa hiệu quả của sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt để triển khai nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tú-UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy thông qua tóm tắt các báo cáo tổng kết

Triển khai thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 08/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", những năm qua, Huyện ủy Hoài Đức thường xuyên chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cùng những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương, đơn vị... Trên cơ sở đó, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ, bình đẳng giới và nhiều nội dung liên quan. Trong điều kiện của huyện đô thị hóa nhanh, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập đã được các cấp hội triển khai với nhiều hình thức và mang lại hiệu quả tích cực. Tổng các nguồn vốn do Hội Phụ nữ các cấp huy động, thực hiện tín chấp quản lý, với tổng dư nợ 269,197 tỷ đồng, giúp 8.712 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp mở 52 lớp học học nghề ngắn hạn và dài hạn cho 1.563 lao động nữ; giới thiệu việc làm cho 6.639 lao động nữ; tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 phụ nữ; phối hợp tổ chức 58 hội nghị tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật; giúp đỡ 528 hộ hội viên thoát nghèo bền vững và 530 hộ thoát cận nghèo. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đã tổ chức 12 lớp tập huấn quản trị doanh nghiệp cho 488 doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất kinh doanh; tập huấn các kiến thức tinh nhuệ làng nghề, cho hơn 1.000 phụ nữ sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp nữ; thành lập 03 tổ liên kết do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ được 45 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp...

Công tác phát triển nguồn nhân lực nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ được quan tâm. Trong 10 năm qua, Hoài Đức đã có 39 đồng chí tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 21 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 18 đồng chí học Trung cấp Lý luận chính trị. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cấp huyện là 19,5%, cấp cơ sở là 18,3%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đối với cấp huyện là 25,7%, cấp cơ sở đạt 26,3%; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện là nữ chiếm 58%.

Về 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khoá XI) ban hành Quy định về việc "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, tính đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 126 hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ với tổng số 14.938 lượt người tham gia, phản ánh 1.407 lượt ý kiến, tập trung vào lĩnh vực kinh tế 788 ý kiến (chiếm 56%); văn hoá xã hội 355 ý kiến (chiếm 25,2%); quốc phòng, an ninh 88 ý kiến (chiếm 6,3%); xây dựng hệ thống chính trị 138 ý kiến (chiếm 9,8%); các vấn đề khác 38 ý kiến (chiếm 2,7%). Đã có 1.366 ý kiến được trả lời trực tiếp tại hội nghị và sau hội nghị; 41 lượt ý kiến được hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, 5 năm qua, Huyện ủy và các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm, đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quyết định của Trung ương về lĩnh vực kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết; thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “quỹ vì người nghèo”, “quỹ vì Trường sa thân yêu”, “đền ơn đáp nghĩa”... Tính từ năm 2013 đến nay, nhân dân huyện tích cực đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới tại 19 xã, bằng tiền 11,2 tỷ đồng; bằng công trình, vật tư, trị giá 4,15 tỷ đồng; ngày công lao động trị giá hơn 6 tỷ đồng; hiến 31.000m2 đất để làm đường làng ngõ xóm; vận động ủng hộ các quỹ hàng chục tỷ đồng, hỗ trợ xây và sửa 204 ngôi nhà cho các hộ gia đình nghèo tổng kinh phí 4,8 tỷ đồng... Năm 2013, huyện có 1.320 hộ nghèo, đến nay toàn huyện không còn hộ nghèo. Đặc biệt, hệ thống dân vận của huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, thực hiện Đề án xây dựng huyện thành quận và triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-vùng Thủ đô trên địa bàn.

Đồng chí Phùng Văn Dũng-Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đao tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Văn Dũng-Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo trong triển khai các văn bản của Đảng về công tác phụ nữ, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị Hoài Đức cần tiếp tục quan tâm nâng cao trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động đóng góp ý kiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả góp ý, ý kiến trong xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường ý kiến đóng góp đối với những nhiệm vụ trọng tâm, có nhiều nội dung cần tuyên truyền, vận động. Đồng chí mong muốn Hoài Đức tiếp tục nhân rộng và sáng tạo thêm nhiều mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện.

Đ/c Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: thời gian tới, Hội LHPN tham mưu để tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ; rà soát kế hoạch, văn bản trong chương trình và văn bản đã có để bổ sung cho phù hợp với tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ huyện, Đoàn thanh niên trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong đó có lao động nữ và trẻ em gái; quan tâm phụ nữ yếu thế và các phong trào văn hóa thể thao trong phụ nữ; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào, hoạt động Hội.

Thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Quyết định 218 đã được xác định, trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tiếp tục nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia công tác góp ý; nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc dẫn dắt và định hướng góp ý; tổ chức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo từng chuyên đề cụ thể; tập trung công tác kiểm tra, giám sát; đấu trung quyết liệt đối với những đối tượng lợi dụng việc góp ý để gây rối, thực hiện ý đồ cá nhân, làm nhiễu loạn thông tin, mất ổn định tình hình.

Đối với công tác Dân vận trong tình hình mới, cần tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nâng cao chất lượng phong trào, các mô hình "dân vận khéo"; quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở; tăng cường phối hợp và thực hiện các quy chế phối hợp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Huyện ủy đã khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25; khen thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 55; khen thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 218./.

 

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh