Kinh tế - chính trị

Huyện ủy Hoài Đức học tập chuyên đề năm 2023
Ngày đăng 14/03/2023 | 11:30  | View count: 127

Sáng 14/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến Học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Tại điểm cầu huyện, đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV; các đồng chí báo cáo viên; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội huyện, Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện; các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; Bí thư Đảng bộ cơ quan, xí nghiệp; Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy và đảng viên Đảng bộ cơ quan Dân - Đảng. Dự tại điểm cầu xã, thị trấn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên các Đảng bộ xã, thị trấn.

Đại biểu dự hội nghị

Cán bộ, đảng viên được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu 3 nội dung của chuyên đề gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Thực trạng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu nội dung chuyên đề

Đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh về tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải nêu gương; về cách thức, phương pháp nêu gương và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp nhất về trách nhiệm nêu gương; thực trạng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương theo tư tưởng của Người và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nêu rõ tiềm năng, lợi thế của huyện Hoài Đức, thực trạng phát triển, mục tiêu phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đ/c Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức triển khai tuyên tuyền và tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 trên địa bàn huyện, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cuộc thi được tổ chức đến ngày 25/5/2023. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/hình ảnh và bản in kịch bản (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới; huyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật…

Cơ cấu giải thưởng cho tác phẩm của tác giả/nhóm tác giả gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 5 giải Khuyến khích ở mỗi loại hình tạp chí, báo, phát thanh/truyền hình/video clip. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng 05 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên. 01 giải cho thí sinh cao tuổi nhất, 01 giải cho thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự cuộc thi.

 

Phương Lan

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh