Kinh tế - chính trị

100 học viên tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảngđợt 1 năm 2023
Ngày đăng 09/01/2023 | 10:30  | View count: 71

Sáng 09/01, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023. Tham dự và phát biểu  buổi khai giảng có đồng chí Hồ Trung Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Thạc sỹ Nguyễn Văn Lành – Giảng viên khoa Xây dựng Đảng của trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy. 

Các đại biểu dự khai mạc

Tham gia lớp bồi dưỡng có 100 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc 21 cơ sở đảng, trong đó có 55 thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Truyền thống lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hồ Trung Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị phát biểu khai mạc lớp

Phát biểu khai giảng, đồng chí Hồ Trung Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện yêu cầu các học viên cần xác định đúng đắn mục tiêu học tập, trước và sau khi nghe bài giảng của giảng viên, các học viên nên tự nghiên cứu trước các chuyên đề, tìm đọc thêm tài liệu để mở rộng phạm vi liên hệ, suy nghĩ từ những góc độ khác nhau. Chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tăng cường trao đổi trên lớp, tiếp thu tốt kiến thức do giảng viên truyền đạt, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị.

Học viên lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đối tượng kết nạp Đảng có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những thành tích vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng mục tiêu vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh