Kinh tế - chính trị

Triển khai Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố
Ngày đăng 12/10/2022 | 11:30  | View count: 362

Sáng 12/10, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ phụ trách các phòng, ban: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Hoài Đức, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi cục thuế, Bưu điện Hoài Đức, Văn phòng UBND&UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Ngày 14/6/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2022. Đáng chú ý, tại Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND, UBND Thành phố sửa đổi Điều 12 về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng động dân cư đang sử dụng đất như sau:

Về hồ sơ: Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Về trình tự, thủ tục giải quyết: Trường hợp nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến UBND xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định (quy định mới). Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, trong thời hạn 08 ngày làm việc (trước đây là 10 ngày làm việc), UBND cấp xã thực hiện các công việc sau:

Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở UBND xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày làm việc; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai.

Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa chính, kiểm tra hồ sơ đăng ký, chuyển hồ sơ để Phòng Tài nguyên và môi trường trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã và người sử dụng đất biết.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc (trước đây là 05 ngày làm việc), Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau: Thẩm định hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Trường hợp thuê đất thì trình UBND cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi được UBND cấp huyện phê duyệt.

 Trong thời hạn 01 ngày làm việc (trước đây là 02 ngày làm việc), UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Xem toàn bộ Quyết định tại đây: Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND

Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hoài Đức, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội, trong đó đặc biệt lưu ý một số sửa đổi tại Điều 12 của Quyết định liên quan đến hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ liên quan đến thủ tục hành chính, do đó các đơn vị phải nghiêm chỉnh chấp hành đúng theo quy định hiện hành. Ngay sau hội nghị này, yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hoài Đức thống nhất với cán bộ địa chính các xã, thị trấn về hồ sơ, biểu mẫu, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu để thuận lợi hơn trong quá trình phối hợp thực hiện. Liên quan đến một số thủ tục hành chính kèm theo như việc thông báo nghĩa vụ tài chính, cung cấp trích đo xác định bản đồ địa chính khi chưa được phê duyệt, huyện cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng trình tự, thời gian quy định.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh đề nghị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu phát sinh vướng mắc cần báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh