Kinh tế - chính trị

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017
Ngày đăng 14/11/2017 | 03:19  | View count: 539

Sáng 13/11, lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 diễn ra tại hội trường lớn UBND huyện.

Sáng 13/11, lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 diễn ra tại hội trường lớn UBND huyện. Đồng chí Lê Thiết Cương - Phó chánh văn phòng, Thường trực Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Đồng chí Đỗ Đức Trung - Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho các học viên.

Đ/c Lê Thiết Cương - PCVP, Thường trực Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố

phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham dự tập huấn có thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020; đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cơ quan đơn vị có liên quan và cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các xã Đức Thượng, Đức Giang và Minh Khai.

Đ/c Đỗ Đức Trung - TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ cho học viên

Các đại biểu được giới thiệu các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và Thành phố Hà Nội về công tác xây dựng nông thôn mới gồm: Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn số 78 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã.

Học viên dự tập huấn

Văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội gồm: Quyết định 2072 về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Các hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các quyết định của UBND thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; 1 số chính sách đối với chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố. Lớp tập huấn kết thúc vào ngày 17/11 tới.

Qua tập huấn nhằm giúp học viên nắm rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phương Lan

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh