Kinh tế - chính trị

Ban chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên BCĐ huyện và BCĐ 138 các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung trong công văn số 234 của Ban chỉ đạo thành phố
Ngày đăng 09/11/2017 | 01:53  | View count: 1504

Ngày 3/11, Ban chỉ đạo 138 huyện đã có công văn số 145 chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung trong công văn số 234 ngày 6/10/2017 của Ban chỉ đạo 138 thành phố.

Ngày 3/11, Ban chỉ đạo 138 huyện đã có công văn số 145 chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo huyện và  Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung trong công văn số 234 ngày 6/10/2017 của Ban chỉ đạo 138 thành phố.

Theo đó Ban chỉ đạo 138 huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo huyện và  Ban chỉ đạo 138 các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 123 ngày 15/8/2017 của UBND huyện về triển khai, thực hiện Quyết định số 199 ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện Kết luận số 05 ngày 15/7/2016 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; đồng thời chỉ đạo lồng ghép thực hiện  Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm, nhất là tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho các lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở và người dân, không để tội phạm lợi dụng để hoạt động tội phạm.

Tiếp tục xây dựng, rà soát, đánh giá, phân loại, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở cơ sở hoạt động có hiệu quả. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, đất đai, môi trường, cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thực hiện các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ điều tra, lên dánh sách và đưa vào diện quản lý nghiệp vụ các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng cầm đầu băng, ổ nhóm có tổ chức, đối tượng hoạt động lưu động...để có kế hoạch tập trung đấu tranh. Thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm vè tệ nạn xã hội; thực hiện các chuyên đề khác nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, của Thủ đô, các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện.

Tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy; tổ chức xét xử án điểm hoặc lưu động nhằm răn đe tội phạm.

Tiếp tục tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác./.

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh