Kinh tế - chính trị

Huyện ủy tổ chức triển khai kế hoạch số 72, 74, 75
Ngày đăng 27/07/2017 | 06:14  | View count: 216

Chiều 25/7, huyện ủy tổ chức triển khai kế hoạch số 72-KH/HU về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn; kế hoạch số 74-KH/HU về thực hiện việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện và kế hoạch số 75-KH/HU về tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

  

Đại biểu dự hội nghị

Dự và chỉ đạo có đồng chí Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đàm Văn Thông-phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Đức-thành ủy viên, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Xuân Lưỡng-P.Bí thư huyện ủy triển khai kế hoạch số 74-KH/HU

Các kế hoạch của huyện ủy đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong đó, đối với việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện tập trung vào 4 nội dung chỉ yếu là: tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ kết, tổng kết Nghị quyết.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng-TVHU, Trưởng ban dân vận huyện triển khai kế hoạch số 72-KH/HU

Về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp sẽ được tổ chức hàng năm gồm đối thoại thường xuyên và đối thoại đột xuất khi có yêu cầu phát sinh về nhiệm vụ cần lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quóc phòng của địa phương.

Đ/c Phạm Xuân Trường-TVHU, Trưởng ban Tổ chức huyện triển khai kế hoạch số 75-KH/HU

Việc tổng kết nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược công tác cán bộ sẽ được thực hiện từ cấp xã, thị trấn đến cấp huyện. Nội dung đánh giá cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được đề ra. Cấp xã tiến hành xong trước ngày 10/8 và cấp huyện tổng kết xong trong tháng 8/2017.

Đ/c Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Duy Hướng-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng cần bám sát kế hoạch của huyện ủy để triển khai các nội dung theo đúng yêu cầu./.

Thanh Thạo 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh