Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên chất vấn về công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn
Ngày đăng 01/11/2023 | 11:30  | View count: 55

Sáng 01/11, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp chất vấn về công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn huyện. Ông Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Hồ Trung Nghĩa-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.​ 

 Chủ tọa điều hành phiên chất vấn

Dự phiên họp chất vấn có ông Nguyễn Minh Quân-Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các ông, bà đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu dự phiên chất vấn

Những năm qua, công tác quản lý đất đai, trong đó có đất nông nghiệp công ích luôn được huyện Hoài Đức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo kết quả thống kê đất đai năm 2023, tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện là: 4.338,39 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp công ích 264,8 ha, chiếm khoảng 6,47% đất nông nghiệp bao gồm 26ha diện tích mặt nước (ao, hồ, đầm). Tính đến tháng 8/2023, toàn huyện có 46,13ha đất nông nghiệp công ích do UBND cấp xã quản lý đã được UBND huyện phê duyệt phương án đấu giá cho thuê. Đến nay, một số thửa đất đã thực hiện đấu giá cho thuê đã phát huy được hiệu quả khai thác quỹ đất công ích, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương và cũng đảm bảo cho công tác quản lý đất công ích theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Từ năm 2021 đến 8 tháng đầu năm 2023, nguồn thu ngân sách từ đất công ích khoảng 9.256 triệu đồng, nợ ngân sách về nguồn thu từ đất công ích: 333,372 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng nên diện tích đất nông nghiệp công ích chưa được khai thác hiệu quả.

Đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi chất vấn

Trên cơ sở báo cáo đề dẫn và phóng sự phản ánh về công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp công ích tại huyện, không khí phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các Đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm với 8 lượt ý kiến, trao đổi, chất vấn tập trung các nhóm vấn đề về trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đất nông nghiệp công ích trên địa bàn các xã, thị trấn. Cụ thể là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong tham mưu cho UBND huyện trong quản lý đất đai nói chung, đất nông nghiệp công ích nói riêng; trách nhiệm của các ngành, UBND các xã trong công tác quản lý, lập hồ sơ, thanh lý các diện tích thuê thầu hết thời hạn, lập phương án đấu giá, tổ chức đấu giá đối với các trường hợp đã lập phương án; việc xử lý đối với những trường hợp vi phạm trên diện tích đất nông nghiệp công ích.

Đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời những nội dung chất vấn huyện thuộc thẩm quyền

Đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn của huyện trả lời những nội dung chất vấn của Đại biểu HĐND huyện

Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã giải trình, làm rõ các nội dung chất vấn của Đại biểu HĐND huyện thuộc thẩm quyền

Đồng chí Chủ tịch UBND của 7 xã và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện đã trực tiếp trả lời các ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND huyện đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại đã được Thường trực HĐND huyện chỉ ra và Đại biểu HĐND huyện nêu tại phiên chất vấn. Lãnh đạo UBND các xã và phòng chuyên môn đều khẳng định đã thực hiện tham mưu và có Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp công ích. Tuy nhiên, một số tồn tại có bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện để đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức thực hiện trong nội dung, phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền. Đối với các vướng mắc do cơ chế chính sách sẽ tiếp tục kiến nghị cấp trên để có hướng giải quyết đảm bảo quản lý tốt cũng như khai thác hiệu quả đất nông nghiệp công ích trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên chất vấn

Tại phiên họp chất vấn, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện phát biểu tiếp thu, báo cáo làm rõ thêm các ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện quan tâm.

Ông Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Nghĩa kết luận phiên chất vấn

Kết luận phiên chất vấn, ông Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: từ những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong phiên chất vấn hôm nay, Thường trực HĐND huyện đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tập trung đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình để khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong phiên chất vấn. Trong đó, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có đất nông nghiệp công ích thực hiện việc rà soát, thống kê, thiết lập hồ sơ quản lý và có biện pháp quản lý, phương án khai thác và sử dụng hiệu quả đối với diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại địa bàn từng xã, thị trấn theo quy định. Thực hiện công khai đến từng thửa đất, từng vị trí đất công ích để nhân dân biết và giám sát. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Tài chính-Kế hoạch và UBND xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ đấu giá cho thuê đất công ích đối với các thửa đã đủ điều kiện. Tổ chức làm việc với các xã để tháo gỡ khó khăn đối với các thửa đất còn vướng mắc về mặt bằng đặc biệt các thửa đất nông nghiệp công ích có diện tích lớn, vị trí thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản... để đấu giá cho thuê phục vụ công tác quản lý đất nông nghiệp công ích, khai thác nguồn lực đất đai, tránh bỏ hoang lãng phí và thất thu cho Ngân sách nhà nước. Đồng thời khẩn trương hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong việc nộp tiền thuê đất của hộ trúng đất giá để các xã giao đất tại thực địa, ký hợp đồng thuê đất với người trúng đấu giá theo quy định. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn các xã, thị trấn có giải pháp quản lý loại đất công ích 5% nằm xen trong các thửa đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 của Chính phủ cho các hộ dân, hiện chưa xác định được mốc giới giữa đất công và đất đã giao cho hộ dân để có biện pháp quản lý thuận lợi theo hướng quy tụ về một khu nhất định. Chỉ đạo Thanh tra huyện thanh tra đối với các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của các hộ dân có sử dụng đất công ích trên địa bàn huyện, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra có hiệu lực pháp luật của các xã, thị trấn.

HĐND huyện cũng yêu cầu Đảng ủy, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chuyên đề về lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương; coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên hàng năm của cấp uỷ, HĐND các cấp. Đối với UBND các xã, thị trấn: phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai nói chung và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích nói riêng. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ đất công ích hiện có của địa phương để làm cơ sở tổ chức, quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Có biện pháp cụ thể xác lập quyền quản lý của chính quyền đối với phần diện tích thuộc quỹ đất nông nghiệp công ích nhưng trước đây chưa thực hiện quản lý trên thực tế, tạo thuận lợi trong công tác quản lý về lâu dài. Thực hiện đúng quy định về cho thuê đất nông nghiệp công ích về phương thức, thời hạn, đối tượng, xác định nghĩa vụ tài chính của người thuê đất. Kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết xử lý các vi phạm phát sinh, xây dựng kế hoạch rõ phương án, lộ trình xử lý dứt điểm các trường hợp thuê sử dụng đất nông nghiệp công ích sai mục đích, không đúng quy định theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra có hiệu lực pháp luật. Khuyến khích, tạo điều kiện để các hộ dân được thuê đất nông nghiệp công ích khai thác và sử dụng đất hợp lý, hiệu quả để tăng nguồn thu cho người thuê, cũng như có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước trong quá trình thuê đất nông nghiệp công ích tránh để đất bỏ hoang, gây lãng phí./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh