Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính tại thị trấn Trạm Trôi
Ngày đăng 30/08/2023 | 13:30  | View count: 122

Sáng 30/8, HĐND huyện tổ chức giám sát về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi. Đồng chí Hồ Trung Nghĩa- UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị giám sát. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện có đồng chí Bùi Hữu Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Thị trấn; lãnh đạo UBND, UB MTTQ và các đồng chí cán bộ chuyên môn.

Trước khi vào làm việc, Đoàn giám sát HĐND huyện đã khảo sát thực tế tại Bộ phận một cửa UBND Thị trấn Trạm Trôi.

Thành viên Đoàn giám sát kiểm tra việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND thị trấn Trạm Trôi cho biết: Hàng năm, căn cứ Chương trình, kế hoạch CCHC của Thành phố và của Huyện uỷ, UBND huyện, Đảng uỷ, HĐND, UBND Thị trấn Trạm Trôi đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai kịp thời, đầy đủ các Chương trình, Quyết định, Kế hoạch CCHC với phương châm hành động, quyết liệt, có lộ trình cụ thể. Trong đó, ban hành Quyết định thành lập BCĐ Cải cách hành chính, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận để triển khai thực hiện nhiệm vụ; ban hành kế hoạch về lĩnh vực tuyên truyền, kiểm soát thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử... Thông qua các kế hoạch nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng nội dung.

Đ/c Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBNDThị trấn báo cáo tại hội nghị

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, UBND Thị trấn đã triển khai bằng nhiều hình thức như: pano, khẩu hiệu, màn hình Led tại trụ sở làm việc, nhà văn hoá, khu dân cư, trên các ứng dụng mạng xã hội; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp,... Từ đó vận động, khuyến khích người dân phát huy vai trò, quyền lợi, trách nhiệm trong thực hiện Cải cách hành chính.

UBND Thị trấn cũng đã kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc theo hướng đổi mới, phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phân công, bố trí công việc theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đảm bảo đúng quy định. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch và giải quyết các thủ tục đúng trình tự theo quy định của pháp luật; thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới, những thủ tục hành chính được cải cách nhằm đơn giản hóa theo quy định. Theo báo cáo, tại Bộ phận Một cửa UBND Thị trấn hiện niêm yết công khai 179 thủ tục hành chính (trong đó 121 thủ tục cấp xã, 58 thủ tục hành chính liên thông). Ngoài ra, tính từ năm 2022 đến hết tháng 6/2023, UBND Thị trấn đã ban hành tổng số 45 văn bản rà soát thủ tục hành chính; tiếp nhận và giải quyết 2.358 hồ sơ thủ tục hành chính. Đáng ghi nhận, có 162 thủ tục hành chính qua dịch vụ công toàn trình một phần; 04 hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công toàn trình; 86 hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch bưu chính công ích. Trong kỳ, UBND Thị trấn không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết. Việc khảo sát, lấy ý kiến người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính các cấp được duy trì, thực hiện nghiêm với tỷ lệ đáng giá mức độ hài lòng cao, đạt 99,66%.  Hiện nay, UBND Thị trấn cũng đang áp dụng mô hình “Ngày thứ 4 không viết”, “Ngày thứ 5 không hẹn”, “Ngày thứ 6 xanh”  nhằm rút ngắn thời hạn giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, được người dân, tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công tiếp tục được duy trì, thực hiện nghiêm. UBND Thị trấn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan đã đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra. 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống quản lý điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành tốt việc thực hiện đánh giá hàng tháng. Trong thực hiện Đề án 06, đến nay UBND thị trấn đã hoàn thành 100% cấp CCCD gắn chíp cho người dân; tiến độ thu nhận hồ sơ định danh điện tử đạt 93,7%, trong đó tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử đạt 80,12%.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, trong năm 2023, UBND thị trấn xây dựng 10 giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhằm đạt được mục tiêu về cải thiện chỉ số cải cách hành chính, trong đó có những nội dung quan trọng như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu với công tác cải cách hành chính; đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, tăng cường các hình thức thông tin, tương tác với người dân; tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân, tổ chức; nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị; thực hiện đồng bộ các thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công;…

Đ/c Nguyễn Đình Trọng – Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Tại buổi giám sát, các đại biểu cơ bản đồng tình với kết quả trong công tác cải cách hành chính năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi, nhất là việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn; UBND Thị trấn đã có các kế hoạch đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ góp phần đạt được những kết quả tích cực; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ BCCI cao;… Song, thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện cho rằng trong thời gian tới, thị trấn Trạm Trôi cần tiếp tục tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; nâng cao vai trò, huy động sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể để triển khai nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác thông tin tuyên tuyền, công tác phối hợp, giám sát, phản biện liên quan đến cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp khắc phục số lượng thủ tục hành chính bị chậm, muộn; quan tâm, bố trí nguồn nhân lực gắn với đầu tư cơ sở vật chất; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn;…

Đ/c Bùi Hữu Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hồ Trung Nghĩa - UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá năm 2022 mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên chỉ số cải cách hành chính của Thị trấn xếp thứ hạng còn thấp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp ủy, chính quyền Thị trấn đã quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đạt được một số kết quả tích cực. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBND Thị trấn cần thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành phố và của huyện về công tác cải cách hành chính cũng như tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, UBND Thị trấn phải quyết liệt, trách nhiệm, ban hành các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng đến công tác khen thưởng, phê bình, đánh giá cán bộ, công chức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm đầu cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường quán triệt, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; phân công, bố trí công việc đảm bảo khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính;...

Đ/c Hồ Trung Nghĩa - UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: thị trấn Trạm Trôi và các ngành của huyện cần xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của thị trấn Trạm Trôi bởi đây là đơn vị hành chính trung tâm của huyện, từ đó tập trung, chú trọng hơn nữa trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thị trấn. Trong đó, cấp ủy, chính quyền thị trấn Trạm Trôi cần quyết tâm, nỗ lực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện gắn với thực hiện các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ một cách thực chất, phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho Nhân dân. Đối với các ngành của huyện, cần quan tâm sâu sát, hướng dẫn, phối hợp để Thị trấn Trạm Trôi thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh