Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã An Khánh
Ngày đăng 25/08/2023 | 11:30  | View count: 118

Thực hiện kế hoạch số 06 của HĐND huyện về giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện, sáng 25/8, Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát tại xã An Khánh về nội dung này. Đồng chí Hồ Trung Nghĩa – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát. Thông qua giám sát nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn xã theo chỉ đạo của các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, những vướng mắc, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác CCHC trên địa bàn xã.

Đ/c Nguyễn Hữu Đích – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tại hội nghị

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND xã An Khánh cho biết: Xã có diện tích đất tự nhiên 850,33ha. Trên địa bàn xã có 07 thôn, 05 tổ dân phố và 02 khu đô thị, với tổng số 51.477 nhân khẩu.  Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình lãnh đạo, chỉ đạo, UBND xã ban hành 26 kế hoạch chỉ đạo, điều hành liên quan tới công tác cải cách hành chính. Niêm yết công khai 179 thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND xã để công dân sẽ tiếp cận, khai thác, sử dụng và giám sát việc thực hiện. Về kết quả thực hiện cơ chế Một cửa, từ 01/01/2022 đến tháng 6/2023, UBND xã tiếp nhận 7.995 hồ sơ; trong đó đã giải quyết và trả kết quả 7.959 hồ sơ, đang giải quyết 36 hồ sơ, có 85 hồ sơ quá hạn. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần được triển khai kịp thời; đã có nhiều sáng kiến góp phần tăng tỷ lệ hồ sơ áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Qúy Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường và triển khai thực hiện thường xuyên. Chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế văn hóa công sở và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Hiện, xã có tổng 22 cán bộ, công chức; đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan được phân công nhiệm vụ rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư mua sắm cơ bản đảm bảo, giúp cho quá trình giải quyết thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí và mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân đến giao dịch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được duy trì và mở rộng. Toàn bộ văn bản đi, đến của cơ quan đều được cập nhật thông tin đảm bảo việc theo dõi, quản lý. Các văn đi, đến đều được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản dùng chung của huyện và Thành phố.

Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xã An Khánh có 03 gương “Người tốt – Việc tốt” được UBND Thành phố biểu dương. Công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; công tác đánh giá hành tháng đảm bảo đúng quy định. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được quan tâm. Ngoài ra, xã chấp hành tốt việc thực hiện quy tắc ứng xử trong các cơ quan thuộc Thành phố và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ huyện – cơ quan Thường trực về cải cách hành chính huyện đóng góp ý kiến

Nhất trí với báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã An Khánh, song các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế là nguyên nhân khiến chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn xã còn thấp như: số lượng hồ sơ giải quyết chậm, muộn lớn; công tác hoàn thiện, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm, xếp loại chỉ số cải cách hành chính chưa được xã quan tâm, chú trọng; việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân thực hiện chưa đạt yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa chưa được đầu tư tương xứng với tiềm lực của địa phương; tỷ lệ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích thấp; công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao; nhận thức của người dân trong thực hiện cải cách hành chính còn hạn chế;... Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đề nghị xã thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính.

Đ/c Nguyễn Trọng Toàn – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu ý kiến Đoàn giám sát

 Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hồ Trung Nghĩa – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chia sẻ với những đặc điểm tình hình của xã An Khánh, bởi xã là địa phương có diện tích rộng, dân cư đông nhất của huyện và số lượng thủ tục hành chính lớn, trong khi đó khối lượng công việc cải cách hành chính rất nặng nề. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền xã cần thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương gắn với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt khắc phục những khó khăn, hạn chế về cải cách hành chính, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đ/c Hồ Trung Nghĩa – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành phố tại Chương trình số 01 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 24 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố và chỉ đạo của huyện tại Chương trình số 07 của Huyện ủy, Kế hoạch số 280 của UBND huyện về cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đừng đầu cấp ủy, chính quyền xã trong công tác cải cách hành chính. Sắp xếp, phân công cán bộ, công chức phù hợp, theo đúng chuyên môn, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tại cơ quan. Thực hiện tốt công tác thi đua- khen thưởng; quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn và kỹ năng, phương pháp làm việc cũng như có chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp đối với cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ phụ trách cải cách hành chính. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền nội dung về cải cách hành chính; quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị góp phần tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã một cách thuận lợi, nhanh chóng; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ trong quá trình triển khai thực hiện hiệm vụ.

Đồng Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh, xã cần cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; công tác giao đất dịch vụ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đề án 06 của Chính phủ;... Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành chức năng huyện tiếp tục chia sẻ, tích cực phối hợp, hướng dẫn để xã An Khánh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh