Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Giám sát xã Tiền Yên về thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng thủ đô trên địa bàn xã
Ngày đăng 17/03/2023 | 13:00  | View count: 101

Sáng 17/3, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng Đoàn giám sát của HĐND huyện đã giám sát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn xã Tiền Yên. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Viết Ngữ - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện và lãnh đạo một số phòng, ban huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, xã Tiền yên đã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để duy trì các tiêu chí đã đạt được với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thực hiện chỉ đạo của huyện về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền xã Tiền Yên thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; huy động sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân đã góp phần đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, bộ mặt nông thôn thay đổi căn bản theo hướng văn minh hiện đại, kinh tế duy trì tăng trưởng. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế xã đạt 11,6% (nông nghiệp chiếm 18,9%; tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm 81,1%). Bình quân thu nhập đầu người đạt 63,7 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện tốt. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, thể dục thể thao tiếp tục phát triển. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Nhiều công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư xây dựng như: trường học, nhà văn hóa thôn, đường giao thông, hệ thống chiếu sách, vệ sinh môi trường, công trình nước sạch... cơ bản đáp ứng yêu cầu các tiêu chí của công trình cấp đô thị.

Đ/c Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ

Dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Thành phố giai đoạn 2021-2025, qua rà soát, tự đánh giá sơ bộ, đến nay xã Tiền Yên đạt 15/19 tiêu chí; 04 tiêu chí cơ bản đạt. Theo đó, để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt liên quan đến văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập,... UBND xã đề xuất, kiến nghị huyện tiếp tục quan tâm, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã, xây dựng chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm; dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước chống ngập úng tại một số tuyến đường và khu vực nội đồng; đặc biệt là rà soát, điều chỉnh đề án nông thôn mới đã được phê duyệt do thay đổi vị trí, một số hạng mục hiện nay không phù hợp.

Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện đóng góp ý kiến

Về kết quả giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện Dự án trên địa bàn xã khoảng 15,6ha, gồm 11,2ha đất nông nghiệp của 493 hộ gia đình, cá nhân; 1,23ha đất công do UBND xã quản lý; 0,016ha đất thổ cư cần bố trí tái định cư; còn lại là diện tích đất nghĩa trang, đất tín ngưỡng, đất trụ sở của đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, số mộ chí nằm trong phạm vi dự án cần phải di chuyển là 355 ngôi. Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của huyện về triển khai đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 4, xã đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, thành lập BCĐ để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tuyên truyền về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổ chức hội nghị thông báo về chủ trương, kế hoạch thu hồi đất đến toàn thể nhân dân. Đến nay, xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện thực hiện kê khai, đăng ký quy chủ, ban hành thông báo thu hồi đất 02 đợt đối với 147 hộ gia đình, cá nhân. Tiến hành quy chủ 04 hộ gia đình có đất ở bị thu hồi; kê khai, quy chủ tại thực địa 355 ngôi mộ của 88 hộ dân, hiện 50 hộ đã di chuyển được 204 ngôi, trong đó 71 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ di chuyển mộ chí. Dự kiến, xã sẽ tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 130 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trong tháng 4/2023; phấn đấu đến hết tháng 6/2023 bàn giao mặt bằng đạt 80% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo một số cơ quan huyện phát biểu ý kiến

Dưới sự điều hành của đồng chí Trưởng đoàn, thành viên đoàn giám sát và các đại biểu đã tập trung trao đổi, giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm đánh giá đúng kết quả hoàn thành tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 trên địa bàn xã Tiền Yên. Cơ bản nhất trí với 2 báo cáo của xã, tuy nhiên các đại biểu cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã đôi lúc còn chưa chủ động, thiếu quyết liệt; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng như dự án Vành đai 4 ở trên địa bàn xã; tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn chậm; chưa huy động được nguồn lực xã hội chung tay triển khai thực hiện các nhiệm vụ;...

Đ/c Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận chỉ đạo

Phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả đạt được bước đầu trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 của xã Tiền Yên. Chỉ ra những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tiền Yên cần xác định rõ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 là những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà xã phải quyết tâm thực hiện, nỗ lực hoàn thành trong năm 2023. Trên cơ sở hướng dẫn của Thành phố và huyện, xã tiến hành rà soát lại, đánh giá chính xác, khách quan, đúng trực trạng kết quả thực hiện 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từ đó chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đối với từng tiêu chí trong thời gian tới, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Song song với đó, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng xây dựng NTM nâng cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân làm tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền; vận động sự ủng hộ, đồng thuận của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án. Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân và chủ động nắm tình hình trên địa bàn. BCĐ xã, UBND xã cần thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá, kiểm tiến độ triển khai thực hiện nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, di chuyển mộ chí... để công tác giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 được thuận lợi, đảm bảo tiến độ./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh