Hoạt đông của hội đồng nhân dân

HĐND huyện giám sát xã An Thượng về xây dựng nông thôn mới nâng cao; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư phục dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày đăng 16/03/2023 | 13:00  | View count: 83

Sáng  16/3, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì giám sát việc hoàn thiện, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư phục dự án đường Vành đai 4 tại xã An Thượng. Cùng tham gia đoàn có thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện và lãnh đạo một số phòng, ban huyện.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã báo cáo về kết quả rà soát, đánh giá thực trạng 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025. Qua tự đánh giá, đến nay xã An Thượng đạt 15 tiêu chí (gồm: tiêu chí quy hoạch;giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; thông tin và truyền thông; nhà ở dân cư;; nghèo đa chiều; lao động; tổ chức sản xuất; y tế; hành chính công; tiếp cận pháp luật; môi trường; chất lượng môi trường sống; an ninh quốc phòng), 04 tiêu chí cơ bản đạt (tiêu chí:giáo dục; văn hóa; hạ tầng thương mại nông thôn; thu nhập). Xã tiếp tục xây dựng phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Về kết quả cụ thể, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, những năm qua Đảng bộ và nhân dân xã An Thượng đã đồng thuận, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Hệ thống cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, nhất là hệ thống trường, lớp. Đường giao thông được đầu tư, nâng cấp đảm bảo quy chuẩn. Kinh tế tăng trường khá, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn xã phát triển mạnh, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được quan tâm. Công tác văn hóa – xã hội ngày càng phát triển rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; an sinh xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ngày được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng; tỷ lệ quản lý sức khỏe người dân đạt 91%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. 

Toàn cảnh hội nghị

Ngoài ra, cảnh quan môi trường sống trên địa bàn xã được quan tâm cải thiện đáng kể; cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”  “Tuyến đê nở hoa” được triển khai sâu rộng, thiết thực, đạt hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2022 của xã chiến 1,16% (55 hộ). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xã chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ngày càng hiệu quả. Hàng năm, xã đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn thiếu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, xã An Thượng chỉ ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng đất; chủ động khai thác, huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển; chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai và môi trường; phát triển văn hóa xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội;...

Về tình hình, tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư phục dự án đường Vành đai 4 tại xã An Thượng, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện Dự án là 49,0ha, chiều dài 3,9km. Trong đó, đất nông nghiệp 23,3ha của 998 hộ; đất công UBND xã cho thuê, thầu 10,5ha; còn lại đất công, đất giao thông, thủy lợi 15,2ha. Đến nay, xã đã ban hành 771 thông báo thu hồi đất; thực hiện kê khai, kiểm đến 769hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và 02 ngôi mộ, 01 miếu. Phối hợp với ngành chức năng huyện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 1 của 279 hộ gia đình, cá nhân tại các thôn Ngự Câu, Thanh Quang, Lại Dụ với số tiền 78 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng dự án tại xã hiện đang gặp vướng mắc do miếu Lại Dụ (di tích lịch sử cấp Thành phố) nằm trong phạm vi Dự án nên công tác hoàn trả di tích đòi hỏi có vị trí, kinh phí và thực hiện theo trình tực thủ tục quy định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; công tác xác định nguồn đất gốc gặp khó khăn do một số hộ dân tại hai thôn Đào Nguyên, An Hạ có diện tích ruộng được giao thêm không có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đ/c Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của xã An Thượng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn. Mặc dù gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhưng đến nay xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, xã cần rà soát, đánh giá đầy đủ hơn nữa về kết quả đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân từ đó xây dựng giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Lưu ý cần phân công cụ thể, rõ người, trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện đối với từng nội dung công việc.

Giao nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã tiếp tục duy trì, củng cố kết quả các tiêu chí đã đạt; tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Duy trì, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 nhằm huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của người dân. Đồng thời, thực hiện tốt việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân làm tốt; thường xuyên kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh