Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện Hoài Đức tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp huyện Hoài Đức năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Ngày đăng 12/01/2023 | 18:30  | View count: 165

Chiều 12/01, ông chí Nguyễn Đăng Sơn-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Thường trực HĐND huyện tổng kết hoạt động HĐND các cấp huyện Hoài Đức năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.  Dự hội nghị có đồng chí Hồ Trung Nghĩa-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các Ban của HĐND huyện, các cơ quan thuộc UBND huyện, Thường trực UB MTTQ và Đại biểu HĐND huyện khóa XX; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Ông Lê Văn Hòa- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hoài Đức thông qua báo cáo tổng kết

Báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rõ: năm 2022, Thường trực HĐND huyện Hoài Đức chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19; giám sát việc thực thi pháp luật và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn; các hoạt động giám sát, khảo sát bảo đảm theo kế hoạch công tác của Thường trực HĐND huyện.

Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Hoài Đức cũng đã xây dựng và triển khai có chất lượng 100% các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tổ chức thành công 2 phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện về: Giải pháp tháo gỡ khó khăn để xây dựng, phát huy hiệu quả Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; biện pháp, giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hoài Đức. Tại các phiên giải trình, các đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi đối với các ông, bà ủy viên UBND huyện và các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Ngay sau phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Thông báo Kết luận phiên giải trình làm cơ sở để UBND, các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc đánh giá kết quả đã đạt được và đề ra các biện pháp, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên giải trình.

Thường trực HĐND huyện cũng đã tổ chức thành công 3 kỳ họp HĐND huyện theo quy định (kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026), liên quan đến các công tác: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xem xét và quyết nghị một số nội dung liên quan đến công tác điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022; thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hoài Đức, thông qua các Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền.

Tại các kỳ họp, đã có 36 ông, bà đại biểu HĐND huyện phát biểu với 60 ý kiến về một số vấn đề: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm trong việc thực hiện các tiêu chí về hạ tầng theo đề án xây dựng xã thành phường, huyện thành quận; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường… Việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp của UBND huyện, các đơn vị chức năng đã góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, từng bước giải quyết các vấn đề còn tồn tại, bức xúc.

HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện Hoài Đức cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 28 cuộc giám sát, khảo sát đối với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn, qua đó kiến nghị với Thành phố, UBND huyện, UBND 20 xã, thị trấn các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành quận theo chỉ đạo; Thường trực HĐND huyện tổ chức 8 nội dung giám sát đối với 95 lượt cơ quan đơn vị, xã thị trấn với các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách; quản lý và sử dụng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn; chỉ tiêu giao đất dịch vụ; kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thực hiện 14 nội dung khảo sát, giám sát chuyên đề tại 166 lượt cơ quan, đơn vị về công tác: Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tình hình chấp hành pháp luật; việc lập hồ sơ địa giới hành chính, quản lý địa giới hành chính; việc giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đại biểu dự hội nghị

Cũng trong năm 2022, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 58 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý quy hoạch; quản lý, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; giải quyết đất dịch vụ; công tác môi trường; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Qua đó làm rõ kết quả, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời tổng hợp đề xuất, kiến nghị với UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp 374 kiến nghị cử tri, chuyển tới UBND huyện xem xét giải quyết và trả lời theo quy định; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổ đại biểu HĐND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, trước, sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV; trước và sau kỳ họp giữa năm, trước kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố khóa XVI; tổng hợp và chuyển 57 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để trả lời và giải quyết theo quy định.

Về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND, các Ban của HĐND huyện đã cùng với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp công dân thường xuyên với tổng số 369 lượt với 759 công dân; phục vụ Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại huyện tiếp 10 buổi với 128 lượt, 136 công dân. Sau các buổi tiếp công dân đều có văn bản thông báo các nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí chủ trì buổi tiếp công dân, gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét giải quyết và tổ chức thực hiện theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Chỉ thị 28-CT/HU ngày 15/9/2022 của Huyện ủy Hoài Đức về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tái định cư Dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện chủ động triển khai tới các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và Thường trực HĐND thuộc 12/12 xã có đường Vành đai 4 đi qua, để kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri, nhân dân trên địa bàn đối với việc triển khai dự án; đồng thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Về hoạt động của HĐND các xã, thị trấn, trong năm 2022 đã tổ chức 40 kỳ họp thường lệ, 3 kỳ họp chuyên đề, thông qua 270 nghị quyết. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm và xây dựng của các đại biểu HĐND đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp HĐND cấp xã, thị trấn đã tổ chức 27 phiên chất vấn. Việc chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND cấp xã góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đồng thời thúc đẩy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, từng bước giải quyết các vấn đề còn tồn tại, bức xúc.

Ông Nguyễn Đăng Sơn-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu phát động thi đua tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2023, HĐND huyện tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chủ đề của năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt các nội dung được Thành phố phân cấp, ủy quyền trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, với tinh thần “Thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, quyết tâm phấn đấu bàn giao 80% mặt bằng trong tháng 6/2023 và hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong tháng 12/2023; tiếp tục triển khai đồng bộ mạnh mẽ các giải pháp, biện pháp xây dựng huyện Hoài Đức thành quận; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện đạt 11,9%/năm trở lên…

Các tập thể được khen thưởng

Nhân dịp này, có 17 tập thể được UBND huyện Hoài Đức khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2022./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh