Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Lịch tiếp công dân Quý II/2018 của Đại biểu HĐND Thành phố
Ngày đăng 12/04/2018 | 08:57  | View count: 448

Lịch tiếp công dân Quý II/2018 của Đại biểu HĐND Thành phố

Lịch tiếp công dân Quý II/2018 của Đại biểu HĐND Thành phố, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể:

Lịch tiếp công dân Quý II/2018 của Đại biểu HĐND Thành phố.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh