Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thông báo Lịch tiếp dân tháng 12/2017 của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 08/12/2017 | 02:53  | View count: 452

Thông báo Lịch tiếp dân tháng 12/2017 của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Đại biểu HĐNd huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 29/12/2016 của Thường trực HĐND huyện). Theo báo cáo của các Ông(bà) tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện thông báo Lịch tiếp dân tháng 12/2017 để đông đảo nhân dân được biết./.

Thông báo số 46/TB-TT.HĐND.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh