Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát, làm việc với UBND huyện về công tác thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017
Ngày đăng 07/12/2017 | 08:20  | View count: 1566

Sáng 5/12, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Vương Duy Hướng – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức giám sát, làm việc với UBND huyện về công tác thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

Sáng 5/12, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Vương Duy Hướng – bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tổ chức giám sát, làm việc với UBND huyện về công tác thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

Toàn cảnh buổi làm việc

Năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai thực hiệu nghiêm túc có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2017 ước thực hiện 1.213.387 triệu đồng, đạt 203,9% dự toán thành phố và 135% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 64,3% so với năm 2016. Có 9/9 chỉ tiêu thu vượt dự toán thành phố giao; có 8/9 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán HĐND huyện giao. Một số chỉ tiêu đạt cao so với dự toán HĐND huyện giao như Thu tiền cho thuê đất đạt 1.308%; Thu phí và lệ phí đạt 438%; Lệ phí trước bạ đạt 228,4%. Riêng chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đạt 188,3% dự toán thành phố giao và đạt 75,3% dự toán Nghị quyết HĐND, trong đó thu đấu gía quyền sử dụng đất 350.000 triệu đồng đạt 100% dự toán; thu tiền sử dụng đất dự án 26.631 triệu đồng đạt 17,8% dự toán.

Đ/c Nguyễn Thị Nhẫn – trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện

báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2017

Chi ngân sách huyện, xã năm 2017 đạt 102% dự toán HĐND huyện giao, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. UBND huyện đã điều hành chi ngân sách đáp ứng và đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Thành phố và huyện, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên đia bàn huyện, xã.

Trong công tác đầu tư công năm 2017, công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản được thực hện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố. Phân bổ vốn theo thứ tự ưu tiên các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án mới là những dự án trong kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện về giao thông, giáo dục, văn hóa, môi trường và dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách. Để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình trọng điểm, công trình hạ tầng khung của huyện, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng kịp thời theo chỉ đạo của thành phố và huy động được nguồn vốn từ ngân sách Thành phố cho dự án như đường vành đai 3.5, mặt đê tả đáy kết hợp giao thông, dựa án xây mới các trường học. Các dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện phát triển và phục vụ mục tiêu xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận.

Đ/c Vương Văn Lâm – trưởng ban KTXH  HĐND huyện

phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Thường trực HĐND huyện

Kết thúc buổi làm việc, Thường trực HĐND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. Đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế để UBND huyện có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai một số việc trọng tâm thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018./.

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh