Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Thông báo Lịch tiếp dân tháng 8/2017 của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 01/08/2017 | 12:03  | View count: 341

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 (ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 29/12/2016 của Thường trực HĐND huyện). Theo báo cáo của các Ông(bà) tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2017 để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và nhân dân được biết./.

Xem chi tiết tại đây.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh