Hoạt đông của hội đồng nhân dân

Xã Yên Sở tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa 19
Ngày đăng 07/07/2017 | 11:25  | View count: 128

Sáng 4/7, xã Yên Sở tổ chức kỳ họp thứ 4, HĐND xã khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã.

Chủ tọa kỳ họp

Đ/c Nguyễn Đăng Hoan – huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

phát biểu khai mạc kỳ họp

Theo báo cáo của UBND xã Yên Sở, 6 tháng đầu năm 2017, nền kinh tế xã có bước tăng trưởng khá, an sinh xã hội đảm bảo, sự nghiệp văn hoá giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 196,4 tỷ đồng, trong đó sản xuất nông nghiệp ước đạt 32,3 tỷ; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 79,7 tỷ; thương mại-dịch vụ đạt 84,43 tỷ đồng. Các ngành, nghề sản xuất, hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển, chiếm 83,53% cơ cấu kinh tế xã. Công tác quản lý đất đai và môi trường được chú trọng. Xã đã đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18 hộ; tiếp nhận 380 hồ sơ đăng ký đất đai; giải quyết ranh giới, địa giới hành chính với xã Cát Quế, Đắc Sở, xã Sài Sơn - Quốc Oai; ngặn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đối với công tác giáo dục, y tế, văn hoá xã hội được quan tâm, thực hiện tốt. Việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm năm kỷ cương hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại; nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận "một cửa" đảm bảo nghiêm túc, công khai, đúng quy định. Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, các hoạt động tôn giáo, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đ/c Nguyễn Đình Khoa – Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ,

an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tại kỳ họp thứ 4, 26/26 ông, bà đại biểu HĐND xã khoá 19 đã nhất trí thông qua 6 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội-an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách xã và các quỹ năm 2017, nhiệm vụ thu, chi ngân dách xã 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước và các quỹ năm 2016; Nghị quyết thông qua chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết về việc bổ sung danh mục vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm gia đoạn 2016-2020; Nghị quyết về hoạt giám sát của HĐND xã năm 2018./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh