hoạt động của các xã, thị trấn

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Vân Côn tổ chức hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng 09/05/2024 | 02:00  | View count: 56

Sáng 09/5, UB MTTQ xã Vân Côn tổ chức hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự có đồng chí Nguyễn Viết Ngữ- Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ xã.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua Quyết định của UB MTTQ huyện về việc chuẩn y các chức danh UB MTTQ xã Vân Côn nhiệm kỳ 2024-2029; Quy chế hoạt động của UB MTTQ xã; Quyết định kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đình Trường – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã

công bố Quyết định chuẩn y các chức danh UB MTTQ xã nhiệm kỳ mới

Quy chế hoạt động của UB MTTQ xã nhiệm kỳ mới gồm 6 Chương, 18 Điều. Trong đó nêu rõ trách nhiện, quyền hạn của UB MTTQ, Ban Thường trực, Uỷ viên UB MTTQ xã; mối quan hệ của UB MTTTQ với UBND, các tổ chức thành viên và các ban, ngành của xã.

 Về việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam năm 2024, thời gian thực hiện từ ngày 10/5 đến ngày 10/6/2024. Ban Thường trực UB MTTQ xã đề nghị Ban Công tác Mặt trận các thôn đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động; vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện có hiệu quả, đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban CTMT các thôn triển khai vận động ủng hộ Quỹ. Đồng thời, công tác vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ phải công khai, minh bạch, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia. Qua đây thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể nhân dân trong xã đối với các huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Quyết Tiến phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, đã có 2 ý kiến đóng góp, trao đổi, kiến nghị những giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc đạt kết quả tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Viết Ngữ - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Viết Ngữ - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện đề nghị UB MTTQ xã trong thời gian tới phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả, việc giám sát, phản biện xã hội; là cầu nối xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Đặng Đạt Tỉnh – Chủ tịch UB MTTQ xã Vân Côn tiếp thu, kết luận hội nghị

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện, đồng chí Đặng Đạt Tỉnh – Chủ tịch UB MTTQ xã Vân Côn đề nghị các thành viên UB MTTQ xã, các Ban Công tác Mặt trận tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ xã tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; trước mắt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện vượt chỉ tiêu quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh