hoạt động của các xã, thị trấn

Thường trực HĐND xã La Phù tổ chức phiên giải trình “Giải pháp khắc phục để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và cải thiện vị trí xếp hạng của UBND xã năm 2024”
Ngày đăng 07/05/2024 | 09:00  | View count: 100

Chiều 06/5, Thường trực HĐND xã La Phù tổ chức phiên giải trình “Giải pháp khắc phục để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và cải thiện vị trí xếp hạng của UBND xã năm 2024”. Bà Phạm Thị Nhung - Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện; đồng chí Lê Đức Phóng - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã và các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ xã đã tới dự.

Bà Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐND xã phát biểu  khai mạc phiên giải trình

Báo cáo đề dẫn tại phiên giải trình, bà Nguyễn Thị Ngoan - Phó Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Việc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiên cứu hệ thống các văn bản về cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện tốt vai trò chức năng của UBND xã. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản Quy phạm pháp luật do xã ban hành, kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện công khai số điện thoại và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, kịp thời xử lý những phản ánh, vướng mắc của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức.

 

Đại biểu dự phiên giải trình

UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cập nhật, rà soát các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền cấp xã. Thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa.

Bà Nguyễn Thị Ngoan - Phó Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo đề dẫn

Qua lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, xã đã nhận được 2.354 phiếu đánh giá sự hài lòng, đạt 48,5% tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận. Các câu trả lời trong phiếu đánh giá của công dân đều hài lòng đối với tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; thời gian nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đánh giá trước hạn so với quy định.

Ông Lê Đức Phóng - HUV, Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu chỉ đạo

UBND xã đã ban hành và công khai đầy đủ nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; phân công rõ nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức, đảm bảo phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kỷ cương, văn hóa công vụ. Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở.

Đại biểu HĐND xã phát biểu ý kiến

Hiện nay 100% cán bộ, công chức thực hiện đánh giá hàng tháng trên phần mềm đánh giá của Thành phố. Đã triển khai, xây dựng và vận hành thành công trang Chính quyền điện tử xã trên ứng dụng Zalo. Thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh xã. Kết quả đánh giá xếp loại chỉ số thủ tục hành chính của xã La Phù năm 2023, xếp thứ 19, tụt 10 bậc so với năm 2022.

Ông Tạ Công Luận - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu HĐND xã

 Tại phiên giải trình, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, giải trình làm rõ ý kiến trao đổi thẳng thắn của 9 đại biểu HĐND xã về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong quá trình tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện thủ tục hành chính; xác định rõ các nhiệm vụ giải pháp, lộ trình thời gian và nhiệm vụ cụ thể, cam kết nâng cao trách nhiệm quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số hành chính và cải thiện vị trí xếp hạng năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phương Lan

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh