hoạt động của các xã, thị trấn

Tiền Yên sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 01 của Huyện uỷ Hoài Đức về phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên
Ngày đăng 13/11/2023 | 03:30  | View count: 12

Sáng 13/11, Đảng uỷ xã Tiền Yên tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU ngày 19/10/2020 của Huyện uỷ Hoài Đức về tăng cường phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - HUV phụ trách xã, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban CHQS huyện. Về phía xã, dự có đồng chí Nguyễn Đình Thuyết - Bí thư Đảng uỷ xã; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã; các ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí Bí thư chi bộ trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị

Đảng bộ xã Tiền Yên có 10 Chi bộ trực thuộc với 179 đảng viên. Trong đó gồm 02 chi bộ thôn, 04 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Công an, 02 chi bộ HTX nông nghiệp và 01 chi bộ Trạm Y tế.

Những năm qua, việc thực hiện công tác phát triển đảng viên theo Đề án 01 của Huyện uỷ Hoài Đức luôn được Đảng ủy, các ngành, các Chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc. Theo đó, Đảng uỷ xã ban hành Kế hoạch số 14 để triển khai nhiệm vụ. Tổ chức quán triệt, thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể, Ban CHQS xã, các cấp uỷ chi bộ trực thuộc. Các Chi bộ gắn công tác phát triển đảng viên mới với việc củng cố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, quan tâm đến lợi ích thiết thực của đảng viên; tạo được niềm tin và thu hút được quần chúng đến với tổ chức Đảng. Qua đó đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; bảo đảm tính kế thừa của Đảng; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đảng viên và củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, tăng cường lòng tin của quần chúng với Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát cũng đặc biệt được chú trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những thế mạnh, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kết nạp đảng viên hàng năm, trọng tâm là kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Xã cũng thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý lực lượng dự vị động viên đối với 639 quân nhân dự bị; công tác quản lý phương tiện kỹ thuật cho quân đội với 09 phương tiện. Nhiệm vụ động viên quân đội được duy trì thường xuyên.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Thực hiện Đề án 01 của Huyện uỷ, trong giai đoạn 2020-2023, Đảng bộ xã kết nạp được 03 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong lực lượng DQTV lên 24/86 đồng chí, đạt 27,9%; đảng viên trong lực lượng DBĐV là 02/169 đồng chí, đạt 1,18%. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Quân sự xã thường xuyên phối hợp với các cấp uỷ chi bộ, các ngành, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Kết quả, đã giới thiệu được 06 quần chúng đi học cảm tình đảng, trong đó kết nạp mới 3 đồng chí. Các quần chúng, dân quân tự vệ, dự bị động viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương; trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương, tích cực trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn trong 3 năm thực hiện Đề án và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu theo Kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Tiền Yên đạt được trong thực hiện Đề án 01 của Huyện uỷ Hoài Đức. Song, đánh giá công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của xã còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Do đó, đề nghị xã trong thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ các chi bộ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện những giải pháp, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phát huy vai trò của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát triển đảng viên; chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, giáo dục, định hướng nhận thức, xây dựng niềm tin cho quần chúng nhân dân, lựa chọn những quần chúng ưu tú để tạo nguồn, xem xét kết nạp vào Đảng.

Đ/c Nguyễn Đình Thuyết – Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thuyết – Bí thư Đảng uỷ xã cho biết cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã sẽ nỗ lực hơn nữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra về tăng cường phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự vị động viên giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo ở trên địa bàn./.

­Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh