hoạt động của các xã, thị trấn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Thuận dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã La Phù
Ngày đăng 25/03/2023 | 11:30  | View count: 30

Sáng 25/3, Đảng bộ xã La Phù tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự, phát biểu chỉ đạo.

Đ/c Tạ Văn Thắng - Phó Bí thư TT Đảng ủy thông qua báo cáo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã La Phù, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Đảng bộ đã làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 13 đồng chí, tiếp nhận 19 đảng viên chuyển đến. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã tổ chức kết nạp được 25 đảng viên mới đạt, 115.2 % chỉ tiêu huyện giao. Thực hiện quy trình xét, đề nghị trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 65 năm tuổi đảng cho 31 đồng chí. Chỉ đạo thực hiện việc đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới; công tác đào tào bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm, đáp ứng được yêu cầu nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đã cử 27 quần chúng đi học lớp cảm tình đảng, cử 22 đồng chí đi học lớp đảng viên mới, 05 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước; thực hiện Điều lệ Đảng. Công tác dân vận được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đã phát huy được vai trò của hệ thống dân vận từ xã đến thôn.

Đ/c Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động trong việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động xây dựng các quỹ nhân đạo, từ thiện, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo. Chủ động triển khai kế hoạch phát động các phong trào thi đua đến các chi hội trên địa bàn xã và tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đ/c Tạ Công Luận - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu ý kiến

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục được duy trì và phát triển với các mặt hàng dệt may nội địa và xuất khẩu, sản xuất bánh kẹo, các sản phẩm phụ kiện nguyên liệu và một số mặt hàng khác. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt  83.800.000đ/người/năm, tăng 11,8 triệu đồng so với năm 2020. Đến nay, xã đạt 12/16 tiêu chí của phường; đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý đất đai, giao đất dịch vụ được tập trung thực hiện. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường vành đai 4 -Vùng Thủ đô được thực hiện tốt. Xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 123 hộ/123 hộ có đất bị thu hồi vào dự án, đạt 100%. Năm 2022, triển khai cuộc thi “Giữ gìn thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, xã đã đạt 07 giải cấp huyện gồm 01 giải Nhì và 06 giải Ba, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực văn hoá xã hội, công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, trường Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội được được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã La Phù phấn đấu triển khai thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Lãnh đạo hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh mà cấp trên giao; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thành phường và 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.  Tập trung đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đ/c Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã La Phù đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục xác định nguyên tắc tổ chức của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng các cuộc sinh hoạt của Đảng, làm nòng cốt công tác củng cố khối đoàn kết trong Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt mọi nhiệm vụ. Bám sát nhóm giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm được ban hành tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã để chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Các cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Đảng ủy xã La Phù đã khen thưởng 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh