hoạt động của các xã, thị trấn

Đảng bộ xã Vân Canh, Song Phương tổng kết công tác Đảng năm 2022
Ngày đăng 09/01/2023 | 12:00  | View count: 38

Sáng 09/01, Đảng ủy xã Vân Canh tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2023 và tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ năm 2022. Đồng chí Hồ Trung Nghĩa-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện dự, trao Huy hiệu Đảng và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hồ Trung Nghĩa-UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Trong đợt 03/02/2023, Đảng bộ xã Vân Canh có 01 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng sớm; 09 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng trong đó 01 đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 06 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 02 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Trung Nghĩa-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tới đồng chí Nguyễn Văn Long - đảng viên chi bộ thôn An Trai và đồng chí Nguyễn Sỹ Lợi - đảng viên chi bộ thôn Kim Hoàng.

Đồng chí Trần Xuân Vượng-HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo tổng kết

Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ xã Vân Canh nêu rõ: năm 2022, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Cụ thể: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả trong đó đã triển khai hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204 trên địa bàn. Kết quả sau 4 tuần thi, toàn xã đã có 2.253 thí sinh tham gia với 2.938 lượt thi, xếp thứ 3 trên địa bàn huyện, được Huyện ủy tặng Giấy khen. Công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác quản lý đảng viên tiếp tục được quan tâm, đã làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng cho 17 đồng chí; thực hiện quy trình xét, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 29 đồng chí, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 01 đồng chí đủ điều kiện. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tiếp dân, giải quyết đơn thư luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng và quy định của pháp luật. Năm 2022 các chi bộ đã tổ chức giám sát được 62 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành Quyết định kiểm tra đối với 02 Chi bộ; Đảng ủy  ban hành quyết định kiểm tra đối với 02 cá nhân. Công tác dân vận được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đã phát huy được vai trò của hệ thống dân vận từ xã đến tổ dân vận thôn; tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo được quan tâm chỉ đạo. Đã phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua“Dân vận khéo” năm 2022 đến MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã, tổ dân vận các thôn. Kết quả, có 01 tập thể đăng ký mô hình dân vận khéo cấp thành phố, 02 tập thể đăng ký mô hình dân vận khéo cấp huyện, 39 tập thể và 31 cá nhân đăng ký mô hình dân vận khéo cấp xã. Cuối năm bình xét lựa chọn 05 tập thể, 06 cá nhân tiêu biểu đề nghị Đảng ủy biểu dương khen thưởng động viên.

Đảng ủy đã lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động trong việc tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động xây dựng các quỹ nhân đạo, từ thiện, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động triển khai kế hoạch phát động các phong trào thi đua trong tổ chức Hội.

Trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo từng bước giải quyết những tồn tại, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, phát huy nội lực của nhân dân trong khôi phục và phát triển kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn toàn xã ước đạt 680 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2021; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp, TTCN và xây dựng chiếm 33,9%; Thương mại, dịch vụ và các khoản thu khác chiếm 64,8%; Nông nghiệp chỉ còn 1,3%. Giá trị thu nhập bình quân 66,3 triệu đồng/người/năm, tăng 5,8 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trên địa bàn xã có 22 hộ cận nghèo, giảm 03 hộ so với năm 2021. Đã phối hợp giải quyết một số tồn tại trong giải phóng mặt bằng các dự án; kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 08 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng; đã hoàn thiện được 21 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đến nay đã cấp được 09 thửa; Hướng dẫn công dân, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện cấp 35 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đất dịch vụ… Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phát động và huy động sự vào cuộc của nhân dân tham gia cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, được huyện chấm điểm đạt 01 giải nhì và 01 giải ba. Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo để hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các tiêu chí phường; các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp cấp CCCD có gắn chíp đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện bổ sung, thu thập hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư; Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Công an xã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, cấp tài khoản định danh cho các công dân trên địa bàn đến nay đã đạt gần 70%. Năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ nghĩa vụ quân sự, đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký dân quân năm thứ nhất, phúc tra thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu xã Vân Canh trong khu vực phòng thủ năm 2022 đạt kết quả cao.

2 Chi bộ được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã khen thưởng 2 Chi bộ và 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Trung Nghĩa-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chúc mừng cá đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2023 và Đảng bộ. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với cá nhân các đồng chí trong quá trình công tác, cống hiến và xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực đi đầu và vận động con cháu, nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Hồ Trung Nghĩa-UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại hội nghị

Về thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị xã phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Đồng thời, quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nông cao, hoàn thành các tiêu chí phát triển thành phường.

*** Sáng 10/01, Đảng bộ xã Song Phương tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Khoa-Phó Bí thư Thường trực  Đảng ủy thông qua báo cáo tại hội nghị

Đảng bộ xã Song Phương hiện có 14 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ giáo dục, 01 chi bộ Y tế, một chi bộ Công an, 02 chi bộ HTXNN với tổng số 232 đảng viên, đảng viên chính thức 230. Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai chủ đề năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phát triển”, với quyết tâm chính trị cao ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm của xã. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong xã xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên được quan tâm, tổ chức bằng nhiều hình thức. Trong đó tập trung tuyên truyền 10 Chương trình của Thành uỷ về việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và cả hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025, nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, ANCT – TTAT XH, bảo vệ môi trường…..và 08 Chương trình của Huyện uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị Huyện và cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025. Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp đảm bảo về nội dung và số lượng đảng viên tham dự. Tập trung, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Hoàn thành Đại hội, các chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025, Đại hội Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các HTX nông nghiệp nhiệm kỳ 2022-2027. Kết nạp được 8 đảng viên mới; Làm thủ tục đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 10 đồng chí; Tiếp nhận 09 đồng chí về sinh hoạt tại Đảng bộ xã; làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho 07 đồng chí về đơn vị mới. Đảng uỷ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác dân vận. Khối dân vận tham mưu giúp cấp uỷ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò của hệ thống dân vận trong việc vận động  nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật đất đai, luật phòng chống bạo lực gia đình; tham gia xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện các bước trong giải phóng mặt bằng dụ án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-vùng Thủ đô trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng chính quyền, HĐND xã đã thực hiện tốt việc giám sát và tiếp xúc cử tri, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân trước và sau mỗi kỳ họp, triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp, ban hành các nghị quyết sát đúng với tình hình địa phương, tạo điều kiện để UBND xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả. UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm “Kỷ cương hành chính”, công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp.  Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò, phối hợp chặt chẽ với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí Đỗ Văn Toàn-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Năm qua, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Song Phương ước thực hiện 848,5 tỷ đồng, đạt 118,3% so KH năm, tăng  28% so với năm 2021, kinh tế tiếp tục tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng: Trong đó Nông nghiệp 7%; Công nghiệp – xây dựng 41%; Thương mại, dịch vụ  52 %. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì, số học sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp đạt nhiều giải cao. Công tác an ninh - quốc phòng được quan tâm, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác chính sách xã hội, hoạt động của chính quyền được duy trì ổn định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khai-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được năm 2022, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, Đảng ủy xã Song Phương đề ra mục tiêu cho năm 2023 với 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Đó là: Lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí để xã trở thành phường theo Đề án của Thành phố; hoàn thành và vượt chỉ tiêu pháp lệnh được huyện giao; hoàn thành giao đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2023; thực hiện công tác GPMB các dự án theo sự chỉ đạo của UBND huyn;  Thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể g và Nhân dân; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy, tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận. Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân được Đảng ủy xã khen thưởng

Tại hội nghị Đảng ủy xã Song Phương đã khen thưởng 3 Chi bộ và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh