hoạt động của các xã, thị trấn

Xã An Thượng tổ chức bắt thăm thứ tự ô đất dịch vụ đợt 1 năm 2018
Ngày đăng 07/02/2018 | 02:18  | View count: 1221

Xã An Thượng tổ chức bắt thăm thứ tự ô đất dịch vụ đợt 1 năm 2018

Sáng 4/2, Ban chỉ đạo giao đất dịch vụ xã An Thượng tổ chức bắt thăm thứ tự ô đất dịch vụ đợt 1 năm 2018 cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất trên địa bàn xã. Về dự buổi bắt thăm có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện.

Trong một ngày triển khai xã An Thượng tổ chức bắt thăm 2 vòng. Vòng 1 bắt thăm số thứ tự bắt thăm ô đất; vòng 2 bắt thăm vị trí ô đất. Trong quá trình tổ chức bắt thăm, Ban chỉ đạo xã An Thượng mời Chủ tịch UBMTTQ, trưởng ban Thanh tra nhân dân, trưởng các đoàn thể, các ông trưởng thôn và đại diện các hộ dân có đất dịch vụ tại các thôn thực hiện việc làm phiếu, kiểm tra hòm phiếu và bỏ phong bì phiếu đã dán kín vào hòm phiếu để bắt thăm. Trong đợt này xã An Thượng có 320 hộ đủ điều kiện bắt thăm ô đất dịch vụ. Người bắt thăm được mời theo thứ tự số phiếu từ 01 đến 320 bắt thăm ngẫu nhiên một phiếu trong hòm phiếu. Vòng 1 có 319 hộ bắt thăm, 1 hộ không bắt thăm. 319 hộ đã bắt thăm vòng 1 tiếp tục bắt thăm vòng 2 để xác định vị trí ô đất. Sau khi các hộ bắt thăm xong, kết quả được thông báo công khai tại hội nghị. Tổ công tác lập biên bản điền đầy đủ thông tin vào phiếu kết quả bắt thăm vị trí ô đất và ký vào danh sách đã bắt thăm.

Quá trình tổ chức thực hiện bắt thăm ô đất dịch vụ của xã An Thượng đảm bảo trung thực, công bằng, dân chủ, công khai theo đúng quy chế đã được thống nhất, tạo sự đồng thuận của nhân dân./.            

 Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh