tiếp nhận ý kiến

Thông tin liên hệ

Ngày đăng: 03/05/2013 | Lượt xem: 0

Thực hiện văn bản số 3037/UBND-TH ngày 02/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng và hòm thư góp ý, UBND huyện Hoài Đức đã triển khai, lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết nhanh các phản ánh, kiến nghị của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức huyện.

UBND huyện Hoài Đức thông báo đến công dân, tổ chức số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email như sau:

1. Số điện thoại (di động): 02433 505 172

2. Email: phamhungson_hoaiduc@hanoi.gov.vn

3. Hòm thư góp ý đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện.

4. Số điện thoại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện: 02433661588 hoặc 02433862301.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức khi liên hệ vui lòng cung cấp thông tin như sau:

- Đối với tổ chức: Nêu rõ tên đơn vị, người liên hệ, địa chỉ, số điện thoại hoặc email liên hệ.

- Đối với cá nhân: Nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc email liên hệ.

tin mới cập nhật

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 42
  • Tổng lượng truy cập: 17.261.316