Đảng - đoàn thể

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 10/05/2024 | 21:11  | View count: 31

         Chiều 09/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045”; “Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Trúc Anh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; các đồng chí là Báo cáo viên Thành phố công tác tại huyện; các đồng chí Báo cáo viên của huyện theo Quyết định số 1575-QĐ/HU ngày 12/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan thuộc HĐND, UBND huyện; Bí thư Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp; Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các đoàn thể; Ban chi ủy trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện

          Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 8/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn tới”. Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 4/4/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 16/02/2024 thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Nghị quyết số 23-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt tại hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị của Thành ủy có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đến được với từng người dân./.

Đỗ Hạnh

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh