Đảng - đoàn thể

Đảng bộ khối Doanh nghiệp huyện quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng khoá XIII
Ngày đăng 01/02/2024 | 23:32  | View count: 46

Sáng ngày 31/01, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp huyện tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII. 165 đảng viên thuộc 19 Chi bộ trực thuộc đã tham gia học tập.

Đồng chí Đỗ Khắc Dần-HUV, Chủ tịch LĐLĐ, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp huyện  trao đổi tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Khắc Dần-Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp huyện đã trực tiệp trao đổi với đảng viên thuộc Đảng bộ khối nội dung chính trong các văn kiện tại Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Đó là Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. 

 

Đảng viên thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tham gia nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XIII)

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo, những điểm mới, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ khối đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí trong BCH Đảng bộ khối, các Chi bộ bắt tay vào xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, công nhân viên, lao động trong đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp thu nghiêm túc, tiếp tục nghiên cứu kỹ những nội dung các Nghị quyết, nhất là nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực.

 Đồng chí Bí thư Đảng uỷ khối cũng lưu ý các đơn vị, doanh nghiệp phát động thi đua năm 2024 cụ thể phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, đề nghị các Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động mọi nguồn lực chăm lo cho tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động đón Tết đầy đủ, vui tươi, an toàn và đầm ấm./.

Thanh Thạo

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh