Đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ huyện Hoài Đức tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Ngày đăng 26/12/2017 | 03:34  | View count: 973

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Uỷ ban MTTQ huyện Hoài Đức đã tích cực động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Uỷ ban MTTQ huyện Hoài Đức đã tích cực động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Hàng năm, MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp, tham gia thảo luận đóng góp vào các văn kiện của Đảng, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật dân sự sữa đổi.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ảnh với các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Năm 2017, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với thường trực HĐND huyện tổ chức 5 hội nghị Tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV và đoàn đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV. Đã có 320 cử tri tham dự, với 21 ý kiến phát biểu. Các ý kiến được Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp theo quy định để gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố. Bên cạnh đó, Mặt trận huyện đã Cử lãnh đạo và cán bộ cơ quan tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện nắm bắt tình hình, dư luận nhân dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn ở địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.  Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân huyện thống nhất và tổ chức hiệp thương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX danh sách hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm 15 ông bà.

Phối hợp với UBND triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, tổ chức kiểm tra giám sát tổng số 205 lượt cơ sở trong đó: sản xuất, chế biến thực phẩm 96 cơ sở; dịch vụ ăn uống 52 cơ sở, bếp ăn tập thể 57 cơ sở. Cơ quan chức năng đã xử phạt 49 cơ sở với số tiền trên 230 triệu đồng. Thu giữ 328 lít rượu của 10 cơ sở trị giá 16,5 triệu đồng.

Trong năm, MTTQ huyện tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc MTTQ cấp xã thực hiện tốt công tác phản biện xã hội năm 2017. Tổ chức tốt hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản báo cáo của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, ANQP của UBND huyện 6 tháng đầu năm và cả năm 2017. 20/20 xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội các văn bản do HĐND, UBND cùng cấp ban hành.

Công tác hòa giải ở có sở tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả. Năm 2017 có 178 vụ hòa giải; trong đó hòa giải thành 110 vụ đạt tỉ lệ 62%, hòa giải không thành 60 vụ chiếm tỉ lệ 33.7%, đang hòa giải 8 vụ chiếm tỷ lệ 4.3%. Các vụ hòa giải không thành đều được hướng dẫn và chuyển hồ sơ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định.   

Làm tốt công tác tham mưu với Thường trực Huyện ủy phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 18/11/2017. 100% các khu dân cư đã tổ chức ngày hội với sự tham dự của hơn 11 nghìn người. Ngày hội thực sự là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tăng cường mối liên hệ, sự chỉ đạo của các cấp Ủy đảng và nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh khôi đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những kết quả đạt được của MTTQ huyện Hoài Đức trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tạo được niềm tin và là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hương Đỗ

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh