Đảng - đoàn thể

Hội CCB Hoài Đức kế thừa, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng quê hương vững mạnh, giàu đẹp
Ngày đăng 08/12/2017 | 03:02  | View count: 208

Hội CCB Hoài Đức kế thừa, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng quê hương vững mạnh, giàu đẹp

Vào những năm cuối thập kỷ 80 (thế kỷ XX), tình hình thế giới và trong nước diễn biến cực kỳ phức tạp. Nước ta đứng trước những khó khăn, thách thức rất gay gắt cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ. Trước tình hình đó, với tâm huyết và trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước, nguyện vọng thiết tha của CCB Việt Nam là nhanh chóng tập hợp lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng hình thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 6 tháng 12 năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Mục đích của Hội là: "Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu".

BCH hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017-2022

Xác định rõ công tác chính trị, tư tưởng luôn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành nên các cấp hội cựu chiến binh Hoài Đức luôn quan tâm và tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, hội viên. Chế độ sinh hoạt, học tập, thông tin thời sự, thông tin chính sách mới tới cán bộ, hội viên được duy trì đều đặn, có hiệu quả. Từ đó làm cho mỗi cựu chiến binh nhận thức sâu sắc và tự hào hơn về bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, về tính chất, mục đích, nhiệm vụ của hội cựu chiến binh Việt Nam. Đồng thời, giúp mỗi cán bộ, hôi viên cựu chiến binh có quan điểm lập trường kiên định, vững vàng, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình hoạt động của hội, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo từng giai đoạn, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa góp phần tăng cường công tác quốc phòng an ninh tại cơ sở.

Hội viên CCB phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình

Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hội CCB năm 2017. Huyện hội đã tổ chức quán triệt Chỉ thị của Ban bí thư, Thông tri của Thành ủy, Chỉ thị của Huyện ủy và Kế hoạch của Hội CCB thành phố về tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp. Thường trực huyện hội đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội triển khai đến các cơ sở Hội. Ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức Đại hội Hội CCB cơ sở lần thứ VII và Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 -2022 ). Chỉ đạo Hội xã Đức Thượng tổ chức Đại Hội điểm để rút kinh nghiệm sau đó chỉ đạo 22 cơ sở Hội tổ chức Đại Hội hoàn thành xong trong quý I đồng thời Huyện Hội cũng khẩn trương làm công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại Hội đại biểu Hội CCB huyện vào ngày 7,8/7/2017. Sau đại hội  Huyện Hội  đã họp Ban Chấp hành mở rộng thông qua Quy chế làm việc toàn khóa, Quy chế Ban kiểm tra , Chương trình làm việc toàn khóa của BCH, phân công BCH, tổ chức gặp mặt chia tay các đồng chí trong BCH thôi không tham gia công tác hội.

Huyện hội trao tiền hỗ trợ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn xây sửa nhà

Một trong những nội dung quan trọng trong phong trào hoạt động hội là phát triển kinh tế-xóa nghèo, làm giàu. Hội luôn không ngừng động viên hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu hợp pháp; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, các cấp hội luôn tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo nguồn vốn vay cho hội viên. Tính đến nay, toàn Huyện hội quản lý 5 nguồn vốn vay, 61 tổ vay vốn với số dư nợ thường xuyên hơn 17 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1979 hộ vay.  Nhờ đó, nhiều hội viên làm kinh tế giỏi, làm giàu cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, hội cũng đã triển khai và vận động hội viên tham gia xây ủng hộ chương trình “giảm nghèo, xóa nhà dột nát” do thành hội phát động. Tổng số tiền hội viên đóng góp là trên 92 triệu đồng.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế theo định hướng của huyện, hội Cựu chiến binh Hoài Đức còn vận động hội viên tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; gương mẫu trong việc cưới hỏi, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tuyên truyền bảo vệ môi trường; tham gia ủng hộ tết vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin, quỹ Đến ơn đáp nghĩa, quỹ Vì trẻ em…

Giải thi đấu bóng chuyền hơi CCB

Qua đánh giá hàng năm, tổ chức cơ sở Hội TSVM, hội viên CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 100% số cơ sở hội đạt Trong sạch vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu đạt 98%. Không ngừng phát triển thêm cơ sở Hội, kết nạp hội viên mới. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn hội kết nạp được 227 hội viên; đưa số hội viên lên 7275 hội viên sinh hoạt tại 22 hội cơ sở.

Phát huy truyền thống Cựu chiến binh Việt Nam và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hội viên Hội CCB Hoài Đức tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh