Đảng - đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3 năm 2017
Ngày đăng 07/11/2017 | 01:33  | View count: 450

Sáng 6/11, huyện ủy Hoài Đức tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3, năm 2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Sáng 6/11, huyện ủy Hoài Đức tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 3, năm 2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Xuân Trường - ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cùng các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng.

Đ/c Phạm Xuân Trường - ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy

phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này gồm 86 đồng chí thuộc 28 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Trong thời gian 9 ngày, từ 6/11, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề về: chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người VN, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN.

Thiếu tá Ngô Hoàng Giang – chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính tri, BCH Quân sự huyện

thuyết giảng chuyên đề của lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng CSVN./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh