THÔNG TIN VỀ CẤP GIẤY PHÉP

THÔNG BÁO: Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH cơ khí chế tạo thương mại Quang Huy

Ngày đăng 15/11/2022 | 04:00 PM  | View count: 13
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Giấy phép môi trường số 450/GPMT-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện về việc Cấp giấy phép môi trường cho Công ty...

THÔNG BÁO: Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần giặt là Nhật Bản

Ngày đăng 15/11/2022 | 03:31 PM  | View count: 6
UBND huyện đăng tải Giấy phép môi trường số 451/GPMT-UBDN ngày 14/11/2022 của UBND huyện về việc Cấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần giặt...

THÔNG BÁO: Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH vật tư công nghiệp Việt Nam

Ngày đăng 02/11/2022 | 04:16 PM  | View count: 3
UBND huyện đăng tải Giấy phép môi trường số 435/GPMT-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện về Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH vật tư công ...

THÔNG BÁO: Cấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vững Phát

Ngày đăng 02/11/2022 | 03:44 PM  | View count: 5
UBND huyện đăng tải Giấy phép môi trường số 436/GPMT-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện về việc cấp giấy phép môi trường của dự án xưởng sản xuất ...

THÔNG BÁO: công khai Báo cáo đề xuất đề nghị cấp phép môi trường của Dự án Nhà kho và xưởng sản xuất VIM

Ngày đăng 18/10/2022 | 04:11 PM  | View count: 5
UBND huyện đăng tải Thông báo số 3373/TB-UBND ngày 17/10/2022 của UBND huyện về việc công khai Báo cáo đề xuất đề nghị cấp phép môi trường ...

THÔNG BÁO: công khai Báo cáo đề xuất đề nghị cấp phép môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Quang Huy

Ngày đăng 03/10/2022 | 03:48 PM  | View count: 4
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 3399/TB-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện về công khai Báo cáo đề xuất cấp phép môi...

THÔNG BÁO: Báo cáo đề xuất đề nghị cấp phép môi trưởng của Công ty Cổ phần giặt là Nhật Bản

Ngày đăng 19/07/2022 | 03:22 PM  | View count: 2
Theo đề xuất của Phường Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức, UBND huyện đăng tải Công văn số 15/CV ngày 18/7/2022 của Công ty Cổ phần...

THÔNG BÁO: Báo cáo đề xuất đề nghị cấp phép môi trưởng của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vững Phát

Ngày đăng 02/06/2022 | 03:36 PM  | View count: 5
Theo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức, UBND huyện đăng tải Công văn số 05/VP ngày 01/6/2022 của Công ty Cổ...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh