Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 07/05/2024 | 21:39  | View count: 54

UBND huyện đăng tải Thông báo số 693/TB-UBND ngày 06/5/2024 về việc Niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./. (Xem chi tiết Thông báo)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh