Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Công khai và triển khai thực hiên thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 16/12/2023 | 15:52  | View count: 37

UBND huyện đăng tải Thông báo số 3863/TB-UBND ngày 15/12/2023 về việc niêm yết Công khai và triển khai thực hiên thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện để các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

Xem chi tiết: THÔNG BÁO 3863

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh