Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Công khai và triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
Ngày đăng 28/12/2023 | 15:48  | View count: 53

UBND huyện đăng tải Thông báo số 3960/TB-UBND ngày 27/12/2023 về việc Công khai và triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. (Xem chi tiết thông báo)

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh