Cải cách hành chính

THÔNG BÁO: Công khai và triển khai thực hiện các TTHC lĩnh vực QHKT trên môi trường điện tử
Ngày đăng 28/12/2023 | 15:41  | View count: 40

UBND huyện đăng tải Thông báo số 3961/TB-UBND ngày 27/12/2023 về việc Công khai và triển khai thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc được tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. (Xem chi tiết thông báo)

Trân trọng thông báo để các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh