Cải cách hành chính

16 bài dự thi đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính huyện Hoài Đức năm 2023
Ngày đăng 10/11/2023 | 09:03  | View count: 36

Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính huyện Hoài Đức năm 2023 được bắt đầu từ tháng 9 đến hết tháng 10/2023. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện; các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện.

Sau 2 tháng triển khai, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 16 sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính. Các sáng kiến tập trung vào một số nội dung như: đơn giản hoá, loại bỏ, cắt giảm hoặc sử đổi, bổ sung các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với đơn vị, địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý thông tin công việc của tổ chức, cá nhân; sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; về việc ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công; hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;…

Dự kiến, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ chấm điểm, công bố kết quả và trao giải trong tháng 11/2023 với tổng số 12 giải thưởng, trong đó có 01 giải Đặc biệt; 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính có tính sáng tạo, đột phá, sát với thực tiễn và có khả năng nhân rộng trên địa bàn huyện. Đồng thời góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của Thành phố, Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 và những năm tiếp theo; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính đến nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện tốt trong công tác cải cách hành chính của huyện nói chung hoặc cơ quan, đơn vị nói riêng, trọng tâm là đơn giản hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh